"5G ve Sonrası için Yenilikçi Optik Kablosuz Haberleşme Teknolojileri" Projesi

 

Görünür ışık frekansında (390-700 nm) çalışan optik kablosuz haberleşme sistemleri görünür ışıkla haberleşme (visible light communication, VLC) olarak adlandırılır. VLC sistemleri, ışık yayan diyotların (light emitting diode, LED) insan gözüne ve ışık seviyesin eherhangi bir olumsuz etki yapmadan yüksek hızlarda modüle edilme prensibine dayanır. LEDlerin hem iç mekanlarda (örn. ev, ofis aydınlatması vb.) hem de dış mekanlarda (örn. sokak lambaları, trafik ışıkları, araç ön/arka farları vb.) kullanımı yaygınlaşmaktadır. LEDlerin hem aydınlatma hem haberleşme için çift amaçlı kullanımı devrim niteliğinde bir çözümdür. Bu bağlamda VLC, endüstriyel çevrelerin büyük ilgisini çekmektedir ve ilgili uluslararası standardizasyon çalışmaları (IEEE 802.15.7r1) başlamıştır.

Projenin genel amacı, telekomünikasyon sektöründe çığır açacağı öngörülen ekonomik potansiyeli çok yüksek bu yenilikçi teknoloji alanında ticarileşmeye zemin hazırlayacak araştırma faaliyetlerinin yapılması ve bu faaliyetler aracılığı ile Türkiye’nin bu teknoloji alanında öncü olarak konumlandırılmasıdır. Projenin genel amacı doğrultusunda, optik ve kablosuz haberleşme alanlarının kesişiminde yer alan VLC teknolojisinin kendine has özellikleri ve LEDlerin temel fonksiyonunun aydınlatma olduğu kısıtı dikkate alınarak yüksek hızlı ve link güvenilirliği yüksek VLC sistemlerinin tasarlanması ve prototip gerçeklemelerinin yapılması hedeenmektedir.

(Proje başlığı: 5G ve Sonrası için Yenilikçi Optik Kablosuz Haberleşme Teknolojileri, ÖzÜ Yürütücüsü: Prof. Dr. Murat Uysal, Sponsor: TÜBİTAK 1003, Toplam Bütçe: 2.305.711 TL)

 


Share this post