Dr. Derya Deniz’in uluslararası iş birliği yaptığı üç projesi Frontiers of Development Programı tarafından fonlanmaya hak kazandı

Öğretim Üyemiz Dr. Derya Deniz’in uluslararası iş birliği yaptığı üç multidisipliner projesi, UK Royal Academy of Engineering’in Frontiers of Development Programı tarafından fonlanmaya hak kazandı. Dr. Deniz’in yardımcı yürütücü olarak yer alacağı bir senelik projeler; şehirler için afet hasar görebilirliklerini ve afet sonrası kalkınmasını inceleyip, gelişmekte olan toplumların afet direncini arttıracak önlemlerin oluşturulmasını destekleyecektir.

 

Dr. Deniz’in “NET: New technologies and participatory approaches for disaster resilience” isimli projesiElazığ şehri için sosyal medya ve diğer kanallardan çeşitli data toplayarak, vatandaş bilimi metodunu afetlere uygulamayı deneyip geliştirecektir. Bu metot ile vatandaşların afet data toplamasında hem yardımcı olması hem de afetler hakkında kendini öğretmesi amaçlanmaktadır.

 

Towards mobilising intangible heritage for recovery and resilience” isimli projesi ise; kültürel inanç, gelenek, görenek gibi toplumların manevi mirasının, gelişmekte olan Nepal ve Tunus gibi toplumlar için önemini ve afet sonrası kalkınma aşamalarını nasıl desteklediğini araştıracaktır.

 

Son olarak, “Low-carbon seismic-resistant buildings for a densely populated city (Istanbul, Turkey)” isimli projesi,İstanbul’un zayıf bina stoğunu güçlendirmek için, sürdürülebilir depreme dirençli bir çözüm olarak düşük karbonlu bir inşaat yapı sistemini araştırıp ilk deneme testlerini yapacaktır. 

 

Share this post