ERA.Net RUS Plus Hakemlik Başvuruları

 

ERA.Net RUS PLUS Projesi AB üye ve ilişkili ülkeleriyle Rusya arasında bilimsel ve teknolojik araştırma alanlarında geniş tabanlı ve etkin bir işbirliğini hedeflemektedir. Bu kapsamda nanoteknoloji, çevre bilimleri/iklim değişikliği, sağlık bilimleri, sosyal ve beşeri bilimler ile robotbilim alanlarındaki proje önerileri desteklenecektir. 4 Temmuz 2017 tarihine kadar başvurular devam edecektir.

 

ERA.Net RUS Plus Call 2017 çağrısı kapsamında sunulacak proje önerilerinin değerlendirme aşamasında yer almak için https://secure.pt-dlr.de/evalinco/?callReference=ERA-NET-RUS-Plus adresinden ivedilikle kayıt yaptırılması gerekmektedir.

 

Hakemlik hakkında detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

2017 Yılı Çağrı hakkında detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Share this post