İSTKA 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı İlan Edildi

İstanbul Kalkınma Ajansı’na (İSTKA) sunulacak Güdümlü Projelerin başvuruları kapsamında talep edilen fizibilite çalışmalarının fonlanmasına yönelik olarak İSTKA, 2019 yılı Fizibilite Desteği Programı’nı başlattı. 

İSTKA yetkilileri tarafından 18 Mart 2019 tarihinde İstanbul Sanayi Odası’nda düzenlenen ÖzÜ TTO'nun da katıldığı bilgilendirme toplantısında, Fizibilite Desteği’ne başvuru koşulları ve desteğin kapsamı hakkında katılımcılar bilgilendirildi. Bilgilendirme sunumu için tıklayınız.

İSTKA tarafından desteklenen güdümlü projeler, proje teklif çağrısı yöntemi uygulanmadan doğrudan destek sağlamaya yönelik olarak; bölge planında öngörülen öncelikler doğrultusunda, konusu ve koşulları ajans öncülüğünde ve yönlendirmesinde belirlenen özel nitelikli model projelerdir. Güdümlü projenin geliştirilmesi sürecinde, İSTKA koordinasyonunda muhtemel proje sahibi ve ortaklarınca Kalkınma Bakanlığı tarafından belirlenen esaslara uygun olarak kesin projeye dayanan fizibilite raporu hazırlanmaktadır ve diğer başvuru belgeleri ile birlikte fizibilite raporu İSTKA’ya sunulmaktadır. 

Fizibilite desteği başvurularında, başvuru sahibi en fazla 2 projesi için destek başvurusunda bulunabilecek, en fazla bir tanesi için mali destek alabilecektir. Fizibilite desteği için son başvuru tarihi 24 Aralık 2019 olup İSTKA’ya yapılan Fizibilite Desteği başvuruları, son başvuru tarihi beklenmeden değerlendirmeye alınacaktır. Her bir fizibilite desteği için en az 100.000 TL ve en fazla 450.000 TL destek verilecektir.

İSTKA Fizibilite Desteği hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Share this post