Newton-Katip Çelebi Bilgi Günü Düzenlendi

 

British Council tarafından uygulanan Newton Fonu Türkiye’de “Kâtip Çelebi – Newton Fonu” adı altında yürütülmekte, İngiltere ve Türkiye hükümetleri tarafından desteklenmektedir. Türkiye’de programın ana yürütücü kurumu TÜBİTAK’tır.

16 Nisan 2018 tarihinde Özyeğin Üniversitesi kampüsünde Newton Katip Çelebi Fonu kapsamında Birleşik Krallık ile fon olanaklarını tanıtmak, araştırmacıların sorularını yanıtlamak ve ihtiyaç duydukları destek türlerine dair görüş alışverişinde bulunmak amacıyla bir bilgi günü düzenlendi. Etkinlikte, Newton Katip Çelebi Fonu ekibinden Aslı Akçayöz tanıtım sunumu yaparken, ÖzÜ'den Dr. Öğretim Üyesi Alper Hayreter deneyim paylaşımı gerçekleştirdi. Etkinlikte de paylaşıldığı üzere, araştırmacılar, Katip Çelebi Newton Fonu kapsamında aşağıdaki programlara yönelik proje başvurusu yapılabilmektedir:

  • British Council ile İkili İşbirliği Programı (Institutional Links)
  • Araştırmacı Bağlantıları (Researcher Links) – Seyahat ve Workshop Destekleri
  • Doktora Programları
  • Profesyonel Gelişim ve Katılım Programı (Professional Development and Engagement)  
Bunlara ek olarak yine British Council tarafından yürütülen ve Türkiye’deki kurumların başvurabileceği bir başka program da Kültürel Koruma Fonu’dur. Detaylı bilgi için:
 

Share this post