ÖzÜ'nün İlk Bireysel Burs (IF) Projesi Kabul Edildi

 

Özyeğin Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Barkan Uğurlu’nun "A Collaborative Mobile Robot Arm that can Learn Impedance Critical Tasks from Humans (CoMRAde)” başlıklı AB projesi, Ufuk2020 MSCA Bireysel Burslar (Individual Fellowships-IF) programı kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır. ÖzÜ’nün ilk IF projesi olma özelliğini taşıyan CoMRAde projesinin ana amacı Endüstri 4.0 bağlamında da sıkça dile getirilen insan-robot fiziksel etkileşimine uygunluk arz eden akıllı bir gezgin robot platformu için kontrolcü sentezlenmesidir. Daha detaylı bilgi vermek gerekirse, sistemin programlanması herhangi bir robot programlama ve mühendislik altyapısı olmayan fabrika çalışanlarınca, sadece robotla fiziksel etkileşime girilerek gerçekleştirilebilecektir. Robot, "öğrenme" fazında insanın iş yapabilme yeteneğini edinecek ve daha sonra öğrendiği görevi otonom olarak icra edebilecektir. Bu metod sayesinde fabrika ortamında klasik robot sistemlerine özgü altyapı değişiklikleri, iş/üretim bandının robota göre modifikasyonu, robot programlama bilen uzman bulundurma gibi ağır maliyeti olan hususlar ortadan kaldırılabilecek olup, robot bir "alet" gibi kullanılabilen bir öğe haline gelecektir. Böylelikle, uzun vadede, üretimde verimliliğin artması gibi hedeerin yanı sıra Türk endüstrisinin "toplu üretimden" "müşteri eksenli üretime" geçiş süreci hızlandırılabilecektir. 

(Proje Başlığı: A Collaborative Mobile Robot Arm that can Learn Impedance Critical Tasks from Humans (CoMRAde), ÖzÜ yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Barkan Uğurlu, Sponsor: AB Ufuk2020, Toplam ÖzÜ Bütçesi: 157.846 EUR) 

Share this post