Rekabetçi Sektörler Programı Yeni Dönem Çağrıları Açıldı

Rekabetçi Sektörler Programı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan, Avrupa Birliği ve ülkemiz eş-finansmanıyla oluşturulan bir çatı programdır. Programın temel amacı, Türkiye'deki bölgesel farklılıkların dengelenmesi için KOBİ'lerin rekabet gücünün artırılarak sosyal ve ekonomik kalkınma sağlanması, böylelikle ekonomimizin AB ülkeleri seviyesine yükseltilmesidir. Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (2007-2013) ile Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyon Programı (2014-2020) olmak üzere iki dönemden oluşmaktadır. 

Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (2007-2013) kapsamında 520 Milyon Avro bütçe ile 43 şehirde 46 proje desteklenmiştir. Birinci dönemde desteklenen projeleri incelemek için tıklayınız.

Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyon Programı (2014-2020) kapsamında ise, Ar-Ge ve inovasyona yönelik projeler başta olmak üzere, ekonomide rekabet gücünü artırmaya yönelik olarak Türkiye’nin tüm bölgelerinden gelecek farklı alanlardaki projelere mali kaynak sağlanması planlanmıştır. Uluslararası değer zincirine dahil KOBİ sayısının arttırılmasını, sanayi ve üretimde verimliliği arttırıcı ve dış ticaret açığını azaltıcı projelerin desteklenmesini hedefleyen programın bütçesi toplam 301,5 Milyon Avrodur. Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyon Programı, dört ana faaliyet alanından oluşmaktadır:

  • İmalat Sanayii
  • Hizmetler ve Yaratıcı Endüstriler
  • Araştırma ve Geliştirme
  • Teknoloji Transferi ve Ticarileştirme

Nisan 2019 itibariyle Yaratıcı Endüstriler ve Ar-Ge başlıklarında proje teklif çağrısı ilan edilmiştir. 30 ay süre ile 8 milyon avro bütçeye kadar projelerin destekleneceği, 29 Mayıs 2019 tarihine kadar açık olan çağrılara Üniversiteler, TGB Yönetici Şirketleri, Teknoloji Transfer Ofisleri, Araştırma Merkezleri (Kamu), Tasarım Merkezleri(Kamu), Kalkınma Ajansları, Belediyeler, İş Dünyasını Temsil Eden Çatı Organizasyonlar ile Sektörel Dernekler ve Vakıflar başvuru gerçekleştirebilecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Share this post