TÜBİTAK TEYDEB Programlarında Yapılan Yenilikler

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından yürütülen destek programlarının Uygulama Esaslarında düzenlemeler yapılmıştır. Bu kapsamdaki değişiklikler aşağıda özetlenmiştir. 

Proje Bazlı Ön Kayıt Zorunluluğu Kaldırılacak: 1 Ocak 2020 tarihi itibari ile TEYDEB’e her bir proje başvurusu için ön kayıt zorunluluğu kaldırılarak, Kuruluş Bazlı Ön Kayıt Sistemine geçilecektir. Kuruluşlar, TÜBİTAK’a kayıt olduktan sonra kuruluş bilgilerinde değişiklik olmadığı sürece proje başvurusu yapabileceklerdir. 

150.000 TL’e Kadar Banka Teminatsız Ön Ödeme: 1 Temmuz 2019 tarihi itibari ile TEYDEB tarafından yürütülen destek programları kapsamında kuruluşlar tarafından düzenlenen senetler de teminat olarak kabul edilecek ve Kuruluşlara senet karşılığı proje bazında bir defaya mahsus 150.000 TL transfer (ön ödeme) yapılabilecektir. 

20.000 TL’ye Kadar Ekonomik Fizibilite Raporu Desteği: 1 Temmuz 2019 tarihi itibari ile kuruluşların, detaylı pazar araştırması, pazar ve rakip analizleri, müşteri ihtiyaçları vb. hususları içeren ekonomik fizibilite raporunu proje önerisi ekinde sunmaları halinde, ekonomik fizibilite raporunun hazırlanması için alınan hizmet 20.000 TL’ye kadar destek kapsamına alınabilecektir. 1501 ve 1511 kodlu destek programlarında, proje bütçesinin 5.000.000 TL ve üzeri olması halinde ekonomik fizibilite raporunun hazırlanması zorunlu olacaktır. 

Yerli Malına %15 Oranında Ek Destek: 1 Ekim 2019 tarihi itibari ile TÜBİTAK’a sunulan dönem raporlarından başlanarak proje kapsamında kullanılan alet/teçhizat/yazılımdan yerli malı belgesine sahip olanlar için %15’i oranında ek destek verilecektir. 

Ortaklı Projelerde Dönem Raporu Sadece Muhatap Kuruluş tarafından gönderilecek: 1 Ekim 2019 tarihi itibari ile ortaklı projelerde sadece muhatap kuruluş tarafından dönem raporu gönderilecektir.

TÜBİTAK tarafından yayımlanan duyuru metnine http://tubitak.gov.tr/tr/haber/teydeb-programlarinda-yenilikler adresinden erişebilirsiniz.

Share this post