Türk-İsveç İş birliği Birimi’nin 2020 Yılı Projeler için Başvuru Çağrısı

Türk-İsveç İşbirliği Birimi 2001 yılından beri Türkiye ve İsveç arasındaki iş birliklerini güçlendirme amacıyla faaliyet göstermektedir. İstanbul İsveç Sarayı’nda yer alan Birimin misyonu tüm Türkiye’yi kapsayan projeleri sivil toplum örgütleri ile iş birliği kurarak desteklemek ve kamusal tartışma alanı sağlamaktır.  Birimin faaliyetleri, İsveç’in Doğu Avrupa, Batı Balkanlar ve Türkiye ile olan Reform iş birliğinin sonuç odaklı stratejisiyle (2014-2020) yönlendirilmektedir. Stratejiye buradan ulaşabilirsiniz.

Odak Alanları

• İnsan hakları, özellikle ifade özgürlüğü ve demokratik katılım ve hesap verebilirliği ilerletmek için imkân sunan çalışmalar.

• Kadınların ve kız çocukların her düzeyde ve her alanda karar alma süreçlerine katılımını ve etkisini arttırmak ve seslerini duyurabilecekleri ortamlar sunmak.

• Sosyal kutuplaşma ve ayrımcılığa karşı çoğulcu bir sivil toplumu güçlendiren çalışmalar.

• İnsan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü konusunda özgür ve bilinçli bir kamuoyu tartışmasını teşvik eden çalışmalar.

Son Başvuru Tarihi: 14 Ekim 2019 

Başvuru koşulları ve ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Her türlü sorunuz için tto@ozyegin.edu.tr ile iletişime geçebilirsiniz.

 

Share this post