Ufuk2020 Projeleri OpenAIRE Desteği

 

Ufuk 2020 Açık Erişim Zorunluluklar: Ufuk2020, Avrupa  Komisyonu (AK) proje finansmanı kaynaklı tüm hakemli yayınların açık erişim (AE), diğer bir deyişle, kullanımı ile ilgili herhangi bir kısıtlama olmaksızın çevrimiçi  serbestçe kullanılabilir olmasını zorunlu kılar. Tüm Ufuk2020 projeleri, proje faaliyetlerinden kaynaklanan bütün hakemli bilimsel yayınlara hemen, yayıncının ambargo uyguladığı durumlarda ise 6/12 ay içinde açık erişim (AE) sağlamalıdır.[1]

Açık Araştırma Veri Pilot: Açık veri; kullanımı, yeniden kullanımı ve dağıtımı ücretsiz olan veridir. Açık Araştırma Veri Pilot seçilen Ufuk2020 projelerinden ortaya çıkmış araştırma verilerini halka açmayı amaçlar. Pilot, bilimsel yayınlarda sonuçları doğrulamak için ihtiyaç duyulan verileri ve Veri Yönetim Planında (VYP) belirtilen diğer derlenen ve/veya ham verileri talep etmektedir. OpenAIRE, Veri Pilot koşullarının anlaşılması ve uygulanmasında yardımcı olan kaynakların listesini derler ve muhafaza eder.

OpenAIRE; yayınların, veri setlerinin ve projelere ait çıktıların toplanması, belirlenmesi ve listelenmesi gibi teknik hizmetler sunmaktadır. Yayın ve veri bir arşivde depolanıp Ufuk2020 kapsamında üretildiğine dair doğru bir şekilde tanımlandığında OpenAIRE portalı tarafından otomatik olarak toplanır.

 

Daha fazla bilgi için:

Web sayfası: https://www.openaire.eu/

Webinarlar: https://www.openaire.eu/openaire-foster-open-access-week-2017-webinars

Yardım Masası: https://www.openaire.eu/support/helpdesk

Türkiye Yardım Masası: https://www.openaire.eu/oa-in-turkey 

E-mail: openaire2020@iyte.edu.tr

 

Share this post