YIL PROJENİN ADI YÜRÜTÜCÜSÜ FAKÜLTE FON VEREN KURUM BÜTÇE
2009 Silikon Nanotel Dalga Kılavuzları Kullanarak Senkron Çalışan Mikronaltı Mesafe/Yerdeğişimi .l.üm Sensörlerinin Tasarımı ve İmalatı Erdal Bulğan Mühendislik Fakültesi AB - FP7 MARIE CURIE 236.240 TL
2009 Nanoboyutlu Teşhis Araçlarının ve Mikroskop Ucu Yardımıyla Gerçekleştirilen İmalat Uygulamalarının Geliştirilmesi için Yüzeylerde Nano Parçacıklarla Soğurma ve Saçılım Pınar Mengüç Mühendislik Fakültesi AB - FP7 MARIE CURIE 177.180 TL
2009 Girişim Varlık – ÖzÜ İşbirliği Projesi Cenk Demiroğlu Mühendislik Fakültesi SANTEZ 100.456 TL
2009 Microsoft Tankut Barış Aktemur Mühendislik Fakültesi Ödül 44.245 TL
2009 IBM İsmail Arı Mühendislik Fakültesi Ödül 35.352 TL
2009 IBM - (2. Ödül) İsmail Arı Mühendislik Fakültesi Ödül 35.396 TL
2009 Telsiz Çoğulortam Servisleri için Etkin Spektrum Kullanımlı İletişim Sistemleri Tasarımında Katmanlar Arası Eniyileme Oğuz Sunay Mühendislik Fakültesi TÜBİTAK 168.000 TL
2009 Çok Amaçli Katmanlar Arasi Eniyileme İle Telsiz Ortamlar İçin En Az Gecikmeli İçerik Uyumlu Duraksiz Video Akimi Sistemleri Tasarımı Oğuz Sunay Mühendislik Fakültesi TÜBİTAK 158.400 TL
2009 Termo/Fotovoltaik Gü. Jeneratörleri Gelisimi için Yakın-Alan Isınımlı Isı Transferi Arastırması Pınar Mengüç Mühendislik Fakültesi TÜBİTAK 225.295 TL
2009 Pazarlama Faaliyetlerinin En Yüksek Karı Getirdiği Hızlı Döngülü Ekonomilerde Pazarlama Yatırımlarından Elde Edilen Getiriyi, Gösterge (Dashboard) Kullanarak Ölçmek Ve Arttırmak? Koen Pauwels İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi AB - FP7 MARIE CURIE 236.240 TL
2009 IBM Emrah Şener İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ödül 17.698 TL