ÜSİ Biriminin Başlıca Görevleri;

  • Öğretim üyelerinin uzmanlıklarının ve sanayi kuruluşlarının ihtiyaçlarının farkındalığında bilgi alışverişini sağlayarak, olası proje fikir ve ortaklıklarının zeminini hazırlar,
  • Sanayi kuruluşlarının Ar-Ge kapasitelerini değerlendirerek üniversite ile uygun işbirliği destek programlarını bulur, tarafları bilgilendirir, proje yazımı, başvuru ve yönetim süreçlerini yürütür,
  • İşbirliği anlaşmalarının içeriklerini oluşturur, fikri mülkiyet, gizlilik gibi maddeler hakkında taraflar arasında uzlaşma sağlar, yasal ve kurum içi sözleşme süreçlerini yürüterek, ekipler arası koordinasyonu sağlar,
  • Üniversite sanayi işbirliği proje yazımı, yönetimi konusunda kapasite arttırıcı eğitimler verir,
  • İşbirliği günleri, proje pazarları ve yarışmalar düzenler.

 

 

Üniversite-Sanayi İşbirliği Uzmanı

Nazlı CEYLAN

T: 0(216) 564 95 46

M: nazli.ceylan@ozyegin.edu.tr

 

 

Üniversite-Sanayi İşbirliği Uzmanı

Özge ÖZKAN

T: 0(216) 564 96 50

M: ozge.ozkan@ozyegin.edu.tr