BİR MÜFREZENİN ARAÇLARI ARASINDA İLETİŞİM

Mevcut açıklama, bir müfrezede araçlar arasındaki veri iletişimi alanı ile ilgilidir. Özellikle bir müfrezedeki araçlar arasında optik veri iletimi ile ilişkili, bir örnekte görünür ışık iletişimi (VLC) kullanıldığı sistemler ve yöntemler sunulur.      

Bir araç müfrezesi içindeki araçlar arasında iletişime yönelik bir sistem ve yöntem sunulur. Bir düzenekte her araç, bir kontrolör ile işlevsel iletişim halinde olan, ileri ve geri yönde optik yayıcılar ve alıcılar ile donatılmıştır. Bir başlatma fazında her araç, 5 müfreze içindeki pozisyonunu ve müfrezenin tüm araçlarının kimliğini belirler. Bir veri iletimi fazında her araç, jeton bazlı bir veri iletiminde yer alır.

THS 3

Share this post