Teknoloji Ticarileştirme

 

Teknoloji Ticarileştirme Birimi, üniversitede yapılan araştırma çıktılarının toplum yararına ve ekonomik değere dönüşmesi amacıyla iş geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumludur.

Başlıca Hizmetleri:

·         Üniversite öğretim üyelerine ait patent, faydalı model gibi fikri ve sınai hakları içeren portföy ile uyumlu pazarlama ve ticarileştirme stratejilerini geliştirmek ve uygulamak

·         Ticarileşme potansiyel taşıyan fikri ve sınai mülkiyet haklarının lisanslanması, devredilmesi vb. için potansiyel yatırımcı ilişkileri, müzakere ve sözleşme süreçlerini yönetmek,

·         İnovasyon ekosistemi içerisinde yer alan kurum/ kuruluşlarla ve potansiyel müşterilerle ilişki geliştirmek ve yönetmek,

·         ÖzÜ TTO’nun ulusal ve uluslararası işbirliği ağını genişletmek ve işbirliği odaklı, kapasite ve tanınırlık arttırıcı etkinlikler düzenlemek

·         ÖzÜ TTO’yu firmalar, yatırımcılar, kamu kurumları ve diğer üniversiteler nezdinde yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek,

·         Üniversite yetkinliklerini dış paydaşlara, dış paydaşların ihtiyaçlarını da akademisyenlere aktarmak

·         İş geliştirme ve ticarileştirme faaliyetlerinin çıktılarını raporlamak

Share this post