TÜBİTAK BİDEB - Lisans Öğrencileri için Araştırma Projeleri Destekleri

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programı Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen ve alanlarında başarılı öğrencileri destekleyerek üniversite-sanayi iş birliğini geliştirmek ve üniversitelerde yeni teknolojilere öğrencilerin erişimini sağlamak amacıyla oluşturulan 2209-A ve 2209-B program başvuruları açılmıştır.

TÜBİTAK BİDEB 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı
Destek Kapsamı:
Üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencisi/öğrencilerine hazırladıkları araştırma projelerinin gerektirdiği makine/teçhizat, sarf malzemesi, seyahat, hizmet alımı vb. giderler için hibe desteği sağlanacaktır.

Destek Miktarı: En fazla 4.000 TL

Başvuru koşulları ve program hakkında detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.

TÜBİTAK BİDEB 2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Desteği Programı
Destek Kapsamı:
Üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencisi/öğrencilerine sanayiye yönelik hazırladıkları araştırma projelerinin gerektirdiği makine/teçhizat, sarf malzemesi, seyahat, hizmet alımı vb. giderler için hibe desteği sağlanacaktır.

Destek Miktarı: En fazla 5.000 TL

Başvuru koşulları ve program hakkında detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.

Programların Destek Süresi: En fazla 12 ay

Son Başvuru Tarihi: 30 Temmuz 2021

Share this post