Üniversiteler toplumlarda sadece bilgiyi arayan ve yaygınlaştıran değil, aynı zamanda yeni bilgi üretilmesinde liderlik eden kurumlardır. Araştırma üniversitelerini diğer üniversitelerden ayıran, misyonlarında yeni bilgi üretimine verdikleri önceliktir.

 

Özyeğin Üniversitesi, Türkiye’nin önde gelen araştırma üniversitelerinden biri olmayı hedeflemektedir. 

Üniversiteler toplumlarda sadece bilgiyi arayan ve yaygınlaştıran değil, aynı zamanda yeni bilgi üretilmesinde liderlik eden kurumlardır. Araştırma üniversitelerini diğer üniversitelerden ayıran, misyonlarında yeni bilgi üretimine verdikleri önceliktir. Özyeğin Üniversitesi’nde lisans eğitiminde olduğu kadar, araştırma ve lisansüstü çalışmalarda da mükemmelliğe erişmeye büyük önem verilmektedir. Özyeğin Üniversitesi’nin ana misyonlarından biri de üniversite bünyesinde yürütülen modern araştırmalarla toplumu ilgilendiren sorunların çözümünde öncülük etmektir. Özyeğin Üniversitesi, gerçek hayatta anlam ifade eden, topluma fayda sağlayan ve yaşam kalitesini arttıran araştırmalar gerçekleştirmeyi misyon edinmiştir. Bir araştırma üniversitesi olan Özyeğin Üniversitesi, sürekli yeni bilgilerin keşfedilmesini ve üretilmesini teşvik ederek geleceğin liderlerini yetiştirecektir.

Özyeğin Üniversitesi’nin akademik kadrosu alanlarında tanınmış, aktif araştırmacılardan oluşmaktadır. Öğretim üyelerimiz, gerçekleştirdikleri araştırmaların sonuçlarını kurdukları yeni şirketlerle hayata geçirmektedir. Lisansüstü öğrencilerimiz ise, eğitimlerinin ilk gününden itibaren araştırma projelerinde öğretim üyelerimizle birlikte çalışmaya başlamaktadır.

Özyeğin Üniversitesi, araştırma misyonunu gerçekleştirebilmek için üyelerine gereken her türlü fiziki ve akademik olanağı sağlamaktadır. Özyeğin Üniversitesi’nin kampüsü, çok sayıda araştırma laboratuvarına ve tesisine ev sahipliği yapmaktadır. Özyeğin kütüphanesinin mevcut bilgi tabanına sınırsız erişimi bulunmaktadır. Özyeğin Üniversitesi, modern araştırmalar yürütmek için gereken unsurları oluşturan bilginin üretimi, tartışılması ve yayılması süreci için öğretim üyelerine özgür bir ortam sunmaktadır.

Gerçekleştirdiğimiz araştırma çıktılarıyla Özyeğin Üniversitesi’nin hızla değişen dünya üzerindeki etkisini kanıtlamayı büyük bir heyecan ve sabırsızlıkla bekliyoruz.