TTO FMHY Birimi, ÖzÜ’nün fikri ve sınai mülkiyet konusu varlıklarının yönetilmesinden ve bu varlıkların ticari değere dönüştürülerek toplum yararına endüstriye transferinden sorumludur.

Bu kapsamda FMHY Biriminin Başlıca Görevleri:

  • Fakülte üye/araştırmacılarından Buluş Bildirim Formlarını kabul etmek;
  • Bildirilen buluşların patentlenebilirlik ve ticarileşmesine yönelik ön araştırmasını yapmak;
  • Yılda dört defa yapılan Fikri Mülkiyet Hakları Komitesi (FMHK) toplantılarını organize etmek;
  • FMHK karar süreçlerini ÖzÜ’nün fikri ve sınai mülkiyet politikalarına uygun olarak yönetmek;
  • Buluşçular ile FHMK arasındaki iletişimi sağlamak;
  • Ulusal ve uluslararası başvurulardan oluşan fikri ve sınai mülkiyet portföyünün tescil takibini yapmak;
  • ÖzÜ’nün taraf olduğu sözleşmelerde, fikri ve sınai haklara ilişkin hükümlerin müzakere sürecini yönetmek;
  • Fikri ve sınai mülkiyetle ilgili her türlü sözleşmeyi ve hukuki belgeleri hazırlamak;
  • Fikri ve sınai mülkiyet farkındalığına ilişkin eğitimler düzenlemek;
  • Fakülte üyelerine fikri ve sınai mülkiyet hakları ile ilgili danışmanlık hizmeti vermek.

 

Fikri Mülkiyet Hakları & İş Geliştirme 

Elif Akbaş ŞENER

T: 0216 564 99 48

M: elif.akbas@ozyegin.edu.tr

 

Fikri Mülkiyet Hakları Uzmanı

İzlem KÖKLÜK

T: 0216 564 91 08

M: izlem.kokluk@ozyegin.edu.tr