Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanları Ödül Programı (BAGEP)

Bilim Akademisi gençlerin iyi bilim yapmaya teşvik edilmelerini ve iyi örneklerin ödüllendirilmesini öncelik olarak görmektedir. Bu nedenle en iyi genç akademisyenlerimizin belirlenmeleri, ödüllendirilmeleri ve yeni araştırmalar için desteklenmeleri amacı ile 2013 yılında BAGEP’i başlatmıştır. Program kapsamında verilen ödül 2 yıl süre ile kullanılacak nakit araştırma desteğidir. Değerlendirmede hem adayın şimdiye kadar yaptıkları ve araştırmacı olarak geçmişi, hem de yapmayı planladıkları, araştırmacı olarak potansiyeli ve gelecek planları göz önüne alınmaktadır.

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Bilim Kahramanları Derneği – Genç Bilim İnsanı Ödülleri

38 yaşını doldurmamış, temel bilimler ve mühendislik alanlarına uluslararası düzeyde katkılarda bulunmuş, ülkemizde bu alanların gelişmesi ve görünürlüğünün arttırılmasında öncü olmuş gerçek kişiler Genç Bilim İnsanı Ödülleri projesine başvurabilirler. Genç Bilim İnsanı Ödül başvuruları proje ortağı 3 üniversite rektörünün belirlemiş olduğu seçici kurul tarafından; bilime katkı, bilimin yayılmasına katkı, bilimin toplum yararına kullanılmasına katkı kategorileri üzerinden değerlendirilmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Ödülleri

Eczacıbaşı Topluluğu, kurucusu Dr. Nejat F. Eczacıbaşı’nın tıp ve eczacılık bilimlerinin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla 1959 yılında başlattığı “bilime katkı, başarıya ödül” geleneğini “Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Tıp Ödülleri” ile sürdürmektedir. Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Tıp Ödülleri iki yılda bir veriliyor. Bugüne kadar, 34 Tıp Bilim Ödülü, 43 Tıp Teşvik Ödülü, 17 Tıp Öğrencileri Proje Ödülü verilirken, 178 çalışma Bilimsel Araştırma Destek Ödülleri kapsamında başarıyla tamamlanmıştır.

 

Detaylı bilgi için tıklayınız. 

 

IEEE Ödülleri

IEEE Türkiye bilim insanlarını teşvik ve takdir misyonu kapsamında dört ayrı ödül vermektedir:

 

IEEE Türkiye Ömür Boyu Başarı Ödülü: IEEE faaliyet alanlarında özgün, öncü ve çığır açıcı araştırma çalışmaları ile Türkiye akademik dünyasına uluslararası düzeyde büyük katkılar yapmış bilim insanlarına verilir.

 

IEEE Türkiye Araştırma Teşvik Ödülü: IEEE faaliyet alanlarında üstün nitelikli bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan, doktorasını son on yıl içinde tamamlamış, doktora sonrası araştırmalarının önemli bir bölümünü Türkiye’de yapmış ve Türkiye’de ikame eden bilim insanlarına verilir.

 

IEEE Türkiye Doktora Tezi Ödülü: Doktorasını Türkiye’deki bir üniversitede IEEE faaliyet alanlarından birinde son iki yıl içerisinde tamamlamış ve üstün nitelikli doktora tezi ile gelecek vaat eden genç bilim insanlarına verilir.

 

IEEE Türkiye Üstün Hizmet Ödülü: IEEE Türkiye’ye gönüllü faaliyetleri ile büyük katkı sunmuş kişilere verilir.

 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

Elginkan Vakfı

Türkiye’deki bilim, kültür ve sanat alanlarında yapılan çalışmalara, araştırmalara ve hizmetlere katkıda bulunmak, bu alanların gelişimine destek olmak amacıyla her sene Elginkan Vakfı tarafından “Elginkan Vakfı Türk Kültürü Araştırma ve Teknoloji Ödülleri” düzenlenmektedir.Ödül programı Türk Kültürü Araştırma Ödülü ile Teknoloji Ödülü kategorilerinde gerçekleştirilmektedir.

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Feyzi Akkaya Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Fonu (FABED)

Bu programla, bilimsel etkinlikleri ile üstün nitelikte oldukları ve gelecekte bilime evrensel düzeyde katkıda bulunabilecekleri belirlenen genç bilim insanlarına üstün başarı ödülü verilir. Bu program, başvuru tarihi itibarı ile 40 yaşını doldurmamış, yapı bilimleri (yapı malzemesi, yapı ve deprem, geoteknik, su yapıları ve yapı işletmesi) ve doğa bilimleri (fizik, kimya, biyoloji, çevre) alanlarında çalışan genç bilim insanlarını kapsar.

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM) Araştırma Ödülleri

Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM), disiplin ve alan kısıtlaması olmaksızın Ankara ve çevresinin; toplumsal, kurumsal ve ekonomik tarihini, Kültürel, sosyal, coğrafi ve çevresel özelliklerini, Kentsel, tarihsel, kültürel, edebî ve sanatsal gelişimini, Somut ve somut olmayan kültürel mirasını, Tarih içinde diğer kentler ve ülkelerle diplomatik, kültürel ve ekonomik ilişkilerini, Hukuk, tıp, eğitim alanında tarihsel süreç ve uygulamalara ilişkin kentsel unsurları, Kentsel yönetim ve kırsal bölge, kalkınma, büyüme, sürdürülebilirlik, turizm, doğal kaynaklar, demografik ve iklim değişikliği konularını araştıran, inceleyen bilimsel çalışmalar için her yıl araştırma ödülü çağrısı açmaktadır.

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Koç Üniversitesi- UNESCO KÜRSÜSÜ PROF. ÇİĞDEM KAĞITÇIBAŞI ‘İNSAN GELİŞİMİ ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ’

İnsan Gelişimi Araştırma Ödülü, öncelikle psikoloji alanında insan gelişimini ya da genel olarak insan esenliğini desteklemeye yönelik uygulamalı ya da uygulamalara ışık tutabilecek bilimsel araştırma projeleriyle, sosyoloji ve eğitim bilimleri gibi diğer davranış bilimlerinde aynı mahiyetteki projelere verilir.

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

LOREAL UNESCO Bilim Kadınları Bursları

L'ORÉAL UNESCO Bilim Kadınları Bursları, L'Oréal Türkiye ile UNESCO Türkiye Ulusal Komisyonu işbirliğinde, Türkiye'deki araştırma kariyerlerini sürdüren kadınların yaşam alanlarına katkılarını artırmak, geliştirmek ve teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Odak alanları fen ve mühendislik bilimleri ile yaşam bilimleridir.

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Prof. Dr. Mustafa N. Parlar

Seçkin bilim insanlarının ve uygulamacıların, tüm bilim alanlarındaki araştırma ve uygulama çalışmaları ile hizmetlerini değerlendirmek, yetkinliklerini belgeleyerek çalışmalarına güç katmak ve yetişmekte olan kuşakları özendirmek amacıyla, ODTÜ Prof.Dr. Mustafa N. PARLAR Eğitim ve Araştırma Vakfı’nca her yıl aşağıda sıralanan ödüller verilir:

  • Onur Ödülü
  • Bilim Ödülü
  • Hizmet Ödülü
  • Araştırma Teşvik Ödülü
  • Teknoloji Teşvik Ödülü
  • Vakıf Mütevelli Heyeti’nce uygun görülecek diğer ödüller

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi- Şirin Tekeli Araştırma Ödülü

Türkiye’de toplumsal cinsiyet odaklı araştırmaları desteklemek ve teşvik etmek amacıyla düzenlenen Şirin Tekeli Araştırma Ödülü, doktora öğrencileri ile doktora derecesini tamamlamasının üzerinden en fazla 15 yıl geçmiş tüm araştırmacılara açıktır.

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Sabri Ülker Bilim Ödülü

Sabri Ülker Vakfı toplum sağlığı ve beslenmeye ilişkin araştırma, eğitim programları ve diğer girişimleri destekleme misyonuyla her yıl Sabri Ülker Uluslararası Bilim Ödülü yarışmasını düzenlemektedir. Vakıf, beslenme, metabolizma ve halk sağlığı alanında yeni ve etkili bilimsel araştırmaları teşvik etmek amacıyla Sabri Ülker Uluslararası Bilim Ödülü'nü uygulamaya koymuştur. Bu ödül, halk sağlığı alanında gelecekteki gelişmelere katkıda bulunabilecek tüm alanlarda en yüksek kalitede beslenme ve metabolizma araştırması yapan erken aşama bağımsız bilim insanlarını tanımayı amaçlamaktadır.

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

TÜBA- Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülleri Programı (GEBİP)

GEBİP, üstün nitelikli bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan genç bilim insanlarını, araştırmalarında ve kendi araştırma gruplarını geliştirmede desteklemek ve ülkemizdeki genç bilim insanlarını üstün başarılı araştırmalara özendirmek amacıyla her yıl düzenleniyor.

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

TÜBİTAK- Bilim, Özel, Hizmet, Teşvik ve Kutup Çalışmaları Ödülleri

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından; Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri ile Kutup Çalışmaları Ödülü olmak üzere beş kategoride ödül verilmektedir:

Bilim Ödülü: Ülkemizde yaptığı çalışmalarla bilime uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunmuş hayattaki bilim insanlarına verilmektedir.

Özel Ödül: Bilim Ödülü eş değeri olarak yurtdışında yaptığı çalışmalarla bilime uluslararası düzeyde katkıda bulunmuş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, hayattaki bilim insanlarına verilir.

Hizmet Ödülü: Ülkemizde bilim ve teknolojinin gelişmesine üstün hizmetlerde bulunmuş kişilere verilmektedir. Hizmet Ödülü için hayatta olmayan bilim insanları da aday gösterilebilir.

Teşvik Ödülü: Yaptığı çalışmalarla bilime gelecekte uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunabilecek niteliklere sahip olduğunu kanıtlamış, ödülün verildiği yılın ilk gününde 40 yaşını geçmemiş, Türkiye’de yerleşik hayattaki bilim insanlarına verilmektedir.

Kutup Çalışmaları Ödülü: Teşvik Ödülü eş değeri olarak Kutup çalışmaları ile bilime verdiği katkılar nedeniyle üstün nitelikli çalışmalara sahip hayattaki genç araştırmacı ve bilim insanlarına verilmektedir. "Kutup Çalışmaları Ödülü" ödülün verildiği yılın ilk gününde 40 yaşını geçmemiş, Türkiye’de yerleşik hayattaki bilim insanlarına verilmektedir.

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

TÜBİTAK-Gelişmekte Olan Dünya için BIilimler Akademisi (TWAS) Teşvik Ödülü

TWAS Teşvik Ödülü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji alanlarında yıllar itibariyle dönüşümlü olarak verilmektedir. 2020 yılında Kimya kategorisinde verilecektir. TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülü, yaptığı çalışmalarla bilime gelecekte uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunabilecek niteliklere sahip olduğunu kanıtlamış, ödülün verildiği yılın ilk gününde 40 yaşını geçmemiş, Türkiye’de yerleşik hayattaki bilim insanlarına verilmektedir.

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

TÜBİTAK Proje Performans Ödülü

TÜBİTAK Proje Performans Ödülü (PPÖ), 1007 Kamu Projeleri ve 1301 İŞBAP Programları kapsamında desteklenen projeler hariç olmak üzere, Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından desteklenen projelerin çıktı, sonuç ve etkilerini nicelik ve nitelik olarak artırmak amacıyla yüksek başarı ile sonuçlanan projelerin yürütücü ve araştırmacılarını ödüllendirmek için TÜBİTAK tarafından belirlenen ölçütler ve değerlendirme yöntemine göre hesaplanarak, proje ekibine (yürütücü ve araştırmacılara) verilen bir teşvik ödülüdür.

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

YÖK Üstün Başarı Ödülleri

Yükseköğretimin misyonuna uygun, özgün, yenilikçi ve üstün nitelikli her türlü bilimsel araştırma ve çalışmalar ile gerçekleştirilen bilimsel etkinlikler, desteklenen ve/veya yürütülen bilimsel araştırma-geliştirme projeleriyle ilgili çalışma ve uygulamaları teşvik etmek üzere Yükseköğretim Kurulu tarafından verilecek bireysel ve kurumsal ödülleri kapsamaktadır.

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.