Teknoloji Ticarileştirme

Teknoloji Ticarileştirme Birimi, üniversitede yapılan araştırma çıktılarının toplum yararına ve ekonomik değere dönüşmesi amacıyla iş geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumludur.

Başlıca Hizmetleri:

  • Üniversite hak sahipliğindeki patent, faydalı model, endüstriyel tasarım gibi fikri ve sınai hakları portföyünün sanayiye transfer için gerekli pazarlama ve ticarileştirme stratejilerini geliştirmek ve uygulamak
  • Ticarileşme potansiyel taşıyan fikri ve sınai mülkiyet haklarının lisanslanması ve/veya devredilmesi  için potansiyel alıcı firmalar ve yatırımcılar ile ilişkileri, müzakere ve sözleşme süreçlerini yönetmek
  • İnovasyon ekosistemi içerisinde yer alan kurum/ kuruluşlarla ve potansiyel müşterilerle ilişki geliştirmek ve yönetmek
  • ÖzÜ TTO’nun ulusal ve uluslararası işbirliği ağını genişletmek ve işbirliği odaklı, kapasite ve tanınırlık arttırıcı etkinlikler düzenlemek
  • ÖzÜ TTO’yu firmalar, yatırımcılar, kamu kurumları ve diğer üniversiteler nezdinde yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek
  • Etkin teknoloji transferi için üniversite yetkinliklerini dış paydaşlara, dış paydaşların ihtiyaçlarını da öğretim üyelerine aktarmak
  • İş geliştirme ve ticarileştirme faaliyetlerinin çıktılarını raporlamak 

FMH ve Ticarileştirme Müdürü

Elif Akbaş ŞENER
T: 0216 564 99 48
M: elif.akbas@ozyegin.edu.tr