Üniversite Sanayi İşbirliği (ÜSİ) Biriminin Başlıca Görevleri:

  • Öğretim üyelerinin uzmanlıklarının ve sanayi kuruluşlarının ihtiyaçlarının farkındalığında bilgi alışverişini sağlayarak olası proje fikir ve ortaklıklarının zeminini hazırlamak
  • Sanayi kuruluşlarının Ar-Ge kapasitelerini değerlendirerek üniversite ile uygun işbirliği destek programlarını bulur, tarafları bilgilendirir, proje yazımı, başvuru ve yönetim süreçlerini yürütmek
  • İşbirliği anlaşmalarının içeriklerini oluşturur, fikri mülkiyet, gizlilik gibi maddeler hakkında taraflar arasında uzlaşma sağlar, yasal ve kurum içi sözleşme süreçlerini yürüterek, ekipler arası koordinasyonu sağlamak
  • Üniversite sanayi işbirliği proje yazımı, yönetimi konusunda kapasite arttırıcı eğitimler vermek
  • İşbirliği günleri, proje pazarları ve yarışmalar düzenlemek

 

 

Üniversite Sanayi İşbirliği Ekip Yöneticisi

Nazlı CEYLAN

T: 0(216) 564 95 46

M: nazli.ceylan@ozyegin.edu.tr

 

Ticarileştirme Ekip Yöneticisi

Elif AKBAŞ ŞENER

T: 0(216) 564 99 48

M: elif.akbas@ozyegin.edu.tr