Üniversite Sanayi İşbirliği (ÜSİ) Biriminin Başlıca Görevleri:

  • Öğretim üyelerinin uzmanlıkları ve kamu/sanayi kuruluşlarının ihtiyaçları doğrultusunda olası proje ve ortaklıkların zeminini hazırlamak, uygun eşleştirmeler yapmak
  • Sanayi kuruluşlarının Ar-Ge/ tasarım kapasitelerini değerlendirerek üniversite ile başvuruya uygun işbirliği destek programlarını bulmak, tarafları bilgilendirmek, proje yazımı ve başvuru süreçlerini yürütmek 
  • İşbirliği anlaşmalarının içeriklerini oluşturmak, taraflar arasında uzlaşma sağlamak, kurum içi sözleşme süreçlerini yürütmek ve taraflar arası koordinasyonu sağlamak
  • Sanayiye yönelik fon kaynaklarıyla ilgili proje yazım ve yönetim hizmeti vermek
  • Ar-Ge/ Tasarım Merkezi kurulumu ve sürdürülebilirlik hizmeti vermek
  • Proje yazımı ve proje yönetimi konusunda eğitimler vermek
  • İşbirliği günleri düzenlemek

 

Üniversite Sanayi İşbirliği Müdürü

Nazlı CEYLAN

T: +90(216) 564 95 46

M: nazli.ceylan@ozyegin.edu.tr

 

Üniversite Sanayi İşbirliği Uzmanı

Müge ERDOĞAN

T: +90(216) 564 92 33

M: muge.erdogan@ozyegin.edu.tr