Özyeğin Üniversitesi (ÖzÜ), seçkin öğretim üyelerinin, çalışanların ve öğrencilerin bilimsel anlayış ve yenilikçilik çabasını daha da ileriye götürmek amacıyla bir araya geldiği ülkemizin lider araştırma üniversiteleri arasında yer almaktadır. ÖzÜ 2012 ve 2013’te Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan “Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’ne göre ilk 10 üniversite arasında yer almış ve TÜBİTAK 1513 Teknoloji Transfer Ofisi Desteği almaya hak kazanmıştır. Bu başarı ÖzÜ’nün TÜBİTAK’tan 10 yıl boyunca 10 milyon TL değerinde Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) desteği almasını sağlamıştır.

Bu destek “girişimci araştırma üniversitesi” kurma çabalarının başarıya ulaştığının güçlü bir kanıtıdır. ÖzÜ TTO’nun misyonu yenilikçiliği teşvik etmek; araştırma projelerini arttırmak; ÖzÜ’de yaratılan teknolojilerin ve fikri mülkiyetin etkin yönetimi ve transferi yoluyla ekonomik gelişmeye katkıda bulunmaktır. ÖzÜ TTO olarak amacımız ÖzÜ’de gerçekleştirilen üst düzey araştırmaların sonuçlarının üniversite dışına da başarıyla transfer edilmesini sağlamak; bu sayede de ulusal ekonomik gelişmeye itici güç oluşturmak ve topluma yararlı olmaktır. ÖzÜ TTO, ÖzÜ bünyesinde gerçekleştirilen tüm hibe ve kontratlı araştırma projelerinin sözleşme öncesi bütün işlemlerinden/süreçlerinden sorumludur. Bunlara ek olarak ÖzÜ’nün fikri mülkiyet (FM) varlıklarının yönetilmesi de TTO’nun sorumlulukları arasındadır. TTO öğretim üyelerinin yarattığı buluşları ticari olanakları açısından değerlendirir ve lisanslanma süreçleri için endüstriyle temasa geçer. Bu etkinlikler sayesinde TTO araştırma çıktılarının toplum yararına transfer edilmesine yardımcı olur ve Üniversite’nin “yenilikçilik süreci”ni yönetir.