Özyeğin Üniversitesi’nin temel hedefi, Türkiye'nin önde gelen girişimci araştırma üniversitelerinden biri olmaktır. Akademik araştırmalara büyük önem vermenin yanı sıra, üniversite sanayi işbirliği, fikri mülkiyet hakları, teknolojinin ticarileştirilmesi, teknoloji tabanlı girişimler ve startuplar kurmak da üniversitenin temel işlevlerini oluşturmaktadır. Bu amaca hizmet etmek amacıyla Kasım 2012’de Özyeğin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (ÖzÜ TTO) kurulmuştur. ÖzÜ TTO, 2013 yılında TÜBİTAK 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destek Programı'ndan destek alan ilk 10 üniversiteden biri olmuştur.

Vizyon

Vizyonumuz; her araştırmacıyı bir projeciye, her projeciyi bir girişimciye dönüştürerek akademik bilginin toplumsal faydaya dönüşmesini sağlamaktır. 

Misyon

ÖzÜ TTO:

  • Düzenlediği eğitim- etkinlikler ve hazırladığı yayınlar aracılığıyla TTO faaliyetleri, inovasyon ve teknoloji transferi konularında farkındalığı arttırır.
  • Ulusal/uluslararası destek programlarına yönelik proje hazırlama, başvuru, izleme hizmetleri sunar.
  • Üniversite sanayi işbirliğini artırmak üzere özel sektör ile ortak faaliyetler yürütür.
  • Fikri ve sınai mülkiyet hakları portföyünü yönetir, ticarileştirme faaliyetlerini gerçekleştirir.
  • Şirketleşme ve girişimcilik faaliyetlerini destekler, hızlandırıcı programlar yürütür.