Amazon Araştırma Ödülleri

 

Amazon Araştırma Ödülleri (ARA) programı, dünya çapında akademik kurumlardaki öğretim üyelerine 80.000 dolara kadar ödül sunmaktadır. ARA programı, öncelikle doktora öğrencileri veya doktora sonrası öğrenciler tarafından yürütülen projeleri finanse etmektedir. İşbirliğini ve öngörülerin paylaşılmasını teşvik etmek için, finanse edilen her teklif ekibine uygun bir Amazon araştırma irtibat kişisi atanmaktadır. Ayrıca ARA ödülü sahipleri, çalışmaları hakkında konuşmak ve araştırma grupları ile yüz yüze görüşmek üzere dünya çapındaki Amazon ofislerine davet edilirler ve araştırma sonuçlarını yayınlamaya ve ilgili kodu açık kaynak kod havuzlarına aktarmaya teşvik edilirler.

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

  

Elsevier Ödülleri

 

Tüm dünyada alanlarına önemli bir katkı sağlayan üstün başarılı araştırmacılar ve akademisyenler Elsevier'in ödüllerini alabilir. Adaylar geçmişteki başarıları, araştırmadaki mükemmeliyetleri ve üstün akademik başarılarına göre değerlendirilmektedir.

  • Kariyerinin başındaki araştırmacılar ödülleri: Kariyerlerinin başında üstün başarı elde eden ve alanlarında öncü olma potansiyeline sahip olan araştırmacılar içindir. Tüm dünyadan genç araştırmacıların yenilikçi düşünceleri ve yetenekleri ödüllendirilmektedir.
  • Kariyerinde ilerlemiş araştırmacılar: Kariyerlerinin orta safhalarında üstün başarı elde eden, alanlarında öncü olan ve en az on yıllık eser yayınlama geçmişleri olan araştırmacılar içindir. Yetenekleri, bilgileri ve alanlarında uzmanlıkları sayesinde araştırmalarında mükemmeliyet sağlayan araştırmacılar ödüllendirilmektedir.

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Ericsson İnovasyon Ödülü

 

Her yıl, Üniversite öğrencilerine Bilgi İletişim Teknolojisinin (BİT) geleceği nasıl değiştirebileceği konusunda yenilikçi fikirler bulmalarına meydan okumak için yeni bir Ericsson İnovasyon Ödülleri sezonu başlatılmaktadır.

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Ernst & Young’ın Girişimci Kazanan Kadınlar Programı 

 

45 ülkeden 750 kadına ulaşan EY Entrepreneurial Winning Women Programı, işletmeleri ölçekleme konusunda gerçekten potansiyele sahip olan başarılı kadın girişimcileri belirlemekte ve büyümelerini hızlandırmaya yardımcı olmak için destek, kaynak ve erişim imkanı sağlamaktadır.

 

Program 13. Yılında "kayıp ortayı" hedeflemektedir. Bu kitleyi, kârlı küçük şirketler kurmuş, ancak sürdürülebilir bir şekilde genişlemek için gereken temel araçları henüz bulamamış, bilgili kadın kurucular olarak tanımlayabiliriz.

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Facebook Ödülleri

Facebook, akademisyenleri misyonu ile uyumlu belirli alanlarda araştırma önermeye davet etmektedir. Alanlar doğası gereği farklılık gösterir ve iyi tanımlanmış bir soruna yönelik bireysel araştırmacıların veya daha karmaşık çok disiplinli bir sorunu çözmek için çok sayıda üniversite bölümünün farklı becerilerle işbirliği yapmasını gerektirebilir. Teklif çağrıları belirli araştırma alanlarına uygundur. Her çağrı için zamanlama ve ölçütlerle ilgili özel ayrıntılar uygulanmaktadır.

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Honda Vakfı Ödülü

 

Honda ödülü, yüzyüze olduğumuz sorunların çözümü için bilim ve teknoloji alanında öncül çalışmalar yapan ve yeni değerler yaratan öncül kişilere verilmektedir. Her yıl bir bilim insanı veya araştırma grubuna verilen Ödüle, aynı zamanda sanayileşmenin toplum ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması amacına hizmet eden çalışmalar ile de başvurulabilmektedir.

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

IBM Üniversite Ödülleri

 

IBM Üniversite Ödülleri, 21. Yüzyılda inovasyon için temel olan ve IBM'in ana işi için stratejik olan odak alanlarında temel araştırma, müfredat yeniliği ve eğitim yardımını desteklemektedir. Bu odak alanları aşağıdaki konuları içerir:

 

·       Yapay Zeka/ Bilişsel Hesaplama

·       Büyük Veri/ Analiz

·       Blockchain

·       Çekirdek Teknolojiler

·       Bulut Bilişim / Hizmetler

·       Nesnelerin interneti

·       Kuantum hesaplama

·       Güvenlik

·       Sosyal / Mobil

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

IEEE Ödülleri

IEEE Ödül Programı, IEEE üyelerini ve diğer profesyonelleri topluma hizmetlerinden ötürü ödüllendirmektedir. Ödül verilecek kişiler; teknoloji, toplum, mühendislik alanlarında etki yaratan teknik profesyonelleri kapsamaktadır. IEEE düzeyinde Ödüller alanlar, seçtikleri alanda en etkili üye olarak kabul edilmektedir.

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

IEEE Teknik Ödüller kategorisi hakkında bilgi almak için lütfen tıklayınız.

 

IEEE Madalyaları kategorisi hakkında bilgi almak için lütfen tıklayınız.

 

IEEE takdir ödülü hakkında bilgi almak için lütfen tıklayınız.

 

IEEE Eric Herz Outstanding Staff Member Ödülü hakkında bilgi almak için lütfen tıklayınız.

 

Instagram Ödülleri

Instagram; misyonuyla uyumlu alanlarda akademik ve / veya kar amacı gütmeyen kuruluşlardan araştırma teklifleri istemektedir. Alanlar doğası gereği farklılık gösterir ve iyi tanımlanmış bir soruna yönelik bireysel araştırmacıların veya daha karmaşık çok disiplinli bir sorunu çözmek için çok sayıda üniversite bölümünün farklı becerilerle işbirliği yapmasını gerektirebilir. Bu yıl , bir yıla kadar süren projeleri finanse etmek için her bir yazar için 50 bin dolara kadar ödül vermiştir. Başvuru tüm dünyadaki başvuru sahiplerine açıktır.

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Nick Tyrrell Araştırma Ödülü

 

Ödül, her yıl gayrimenkul yatırımları üzerine yapılan uygulamalı projelere veriliyor.

Ödül; 2.000 £ nakit ödül, bildiriyi sponsor kuruluşlar tarafından düzenlenen bir seminerde sunma ve tartışma fırsatı ve makalenin (veya özetinin) sponsor kuruluşların bir veya daha fazla yayınına dahil edilmesini içerir. Üç sponsor kuruluş tarafından desteklenen Nick Tyrrell Memorial Fund tarafından finanse edilmektedir.

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

NOBEL Ödülleri

 

Nobel Ödülleri 1901 yılından bu yana insanlığa hizmet eden insanları ödüllendirmek amacıyla fizik, kimya, tıp veya fizyoloji, edebiyat, ekonomi ve barış olmak üzere 6 dalda verilmektedir. Nobel Ödülü’nü, belirlenen dallarda uluslararası düzeyde başarı elde etmiş kişiler veya kurumlar alabiliyor. İlgili komiteler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu ödülü almaya hak kazanan kişi veya kurumlara bir madalya, bir diploma ve her yıl farklı miktarlarda para ödülü veriliyor. Bir daldaki ödül, birden fazla kişi arasında paylaşılabiliyor. Nobel Ödülleri, her yıl ekim ayı başında açıklanıyor; Alfred Nobel’in ölüm yıldönümü olan 10 Aralık günü de sahiplerine verilmektedir.

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri

 

2005 yılından beri Sabancı Üniversitesi; Türk kültürü, toplumu ve siyasetinin tüm yönlerini kapsayan araştırmaları teşvik etmek ve Türkiye'nin çağdaş sektördeki rolüne entelektüel ilgiyi çekmek amacıyla seçkin yeni araştırma örneklerini desteklemektedir. Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Onursal Başkanı merhum Sakıp Sabancı adına verilen “Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü” Türk ve İslam Sanatı ile Türkiye Tarihi, Ekonomisi ve Sosyolojisi gibi alanları kapsamaktadır. . Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü kapsamında belirlenen temaya en değerli katkıyı yapan bir kişiye Jüri Özel Ödülü verilmektedir.

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Uluslararası İlişkiler Konseyi Teşvik Ödülü

 

Uluslararası İlişkiler alanında bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan ve gelecek vadeden genç bilim insanlarının tespit edilmesi, gelişimlerinin desteklenmesi ve alanda tanınmalarının sağlanması amacıyla UİK Teşvik Ödülü verilmektedir. Ödül programı kapsamında Uluslararası Hukuk, Siyasi Tarih, Bölge Çalışmaları, Uluslararası İlişkiler Teorisi, Uluslararası Güvenlik, Jeopolitik ve benzeri alanlar dahil olmak üzere, Uluslararası İlişkiler disiplini ve ilişkili alanlarda çalışan bilim insanlarına ödül verilmesi öngörülmektedir. 

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Uluslararası TÜBA Akademi Ödülleri

Uluslararası TÜBA Akademi Ödülleri her yıl, Fen ve Mühendislik Bilimleri, Sağlık ve Yaşam Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler olmak üzere üç ayrı kategoride verilmektedir. Uluslararası TÜBA Akademi Ödülleri ilgili alanda özgün, öncü ve çığır açıcı çalışmaları olan bilim insanlarına takdim edilmektedir ve her yıl ödüllerden bir tanesi, üç alan arasında dönüşümlü olarak, yalnızca Türkiye veya Türkiye bağlantılı bilim insanlarına verilmektedir.

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.