TTO Fikri Mülkiyet Hakları Yönetimi (FMHY) Birimi, ÖzÜ’nün fikri ve sınai mülkiyet konusu varlıklarının yönetilmesinden ve bu varlıkların ticari değere dönüştürülerek toplum yararına endüstriye transferinden sorumludur.

Bu kapsamda Fikri Mülkiyet Hakları Yönetimi (FMHY) Biriminin Başlıca Görevleri:

  • Öğretim üyelerinin Buluş Bildirim Formlarını kabul etmek
  • Bildirilen buluşların patentlenebilirlik ve ticarileşmesine yönelik ön araştırmasını yapmak
  • Yılda dört defa yapılan Fikri Mülkiyet Hakları Komitesi (FMHK) toplantılarını organize etmek
  • FMHK karar süreçlerini ÖzÜ’nün fikri ve sınai mülkiyet politikalarına uygun olarak yönetmek
  • Buluşçular ile FHMK arasındaki iletişimi sağlamak
  • Ulusal ve uluslararası başvurulardan oluşan fikri ve sınai mülkiyet portföyünün tescil takibini yapmak
  • ÖzÜ’nün taraf olduğu sözleşmelerde, fikri ve sınai haklara ilişkin hükümlerin müzakere sürecini yönetmek
  • Fikri ve sınai mülkiyetle ilgili her türlü sözleşmeyi ve hukuki belgeleri hazırlamak
  • Fikri ve sınai mülkiyet farkındalığına ilişkin eğitimler düzenlemek
  • Fakülte üyelerine fikri ve sınai mülkiyet hakları ile ilgili danışmanlık hizmeti vermek

 

FMH ve Ticarileştirme Müdürü

Elif AKBAŞ ŞENER

T: 0(216) 564 99 48

M: elif.akbas@ozyegin.edu.tr

 

Fikri Mülkiyet Hakları Uzmanı

Güler ÇELİK KARABULUT

T: 0(216) 564 90 35

M: guler.celik@ozyegin.edu.tr