Açık Çağrılar


FON VEREN KURUM :
SON BAŞVURU TARİHİ :

ÇAĞRI BAŞLIĞI FON VEREN KURUM PROGRAM SON BAŞVURU TARİHİ BAŞVURU
1005 - Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı TÜBİTAK AKADEMİK Website
3501 - KARİYER GELİŞTİRME PROGRAMI TÜBİTAK AKADEMİK Website
Çin Firmalarının Savunma ve Havacılık Sanayiindeki Yükselişi ve Gelecek Öngörüleri TÜBİTAK DİĞER Website
2501 - ABD Ulusal Bilim Vakfı (NSF) ile İkili İşbirliği Programı TÜBİTAK İKİLİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI Website
2507- Arge ve Yenilik Projeleri - Almanya Araştırmalar Konseyi (DFG) ile İkili İşbirliği Programı TÜBİTAK İKİLİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI Website
2513- Slovakya Bilimler Akademisi (SAS) ile İkili İşbirliği Programı TÜBİTAK İKİLİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI Website
2525 - Arge ve Yenilik Projeleri - Almanya Eğt. ve Arş. Bakanlığı (BMBF) ile İkili İşbirliği Programı TÜBİTAK İKİLİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI Website
2526- Moğolistan Bilimler Akademisi (MAS) ile İkili İşbirliği Programı TÜBİTAK İKİLİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI Website
2591- Belarus İnovasyon Kurumu (BIF) ile Sanayi Akademi İşbirliği Programı TÜBİTAK İKİLİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI Website
1503 - Proje Pazarları Destekleme Programı TÜBİTAK SANAYİ Website
1515 - Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı TÜBİTAK SANAYİ Website
1602 - TÜBİTAK Patent Destek Programı TÜBİTAK SANAYİ Website
İŞGEM-TEKMER Destek Programı DİĞER DİĞER Website
LC-GD-1-1-2020: Yenilikçi Araçların Entegrasyonu ve Gösterimi ile Aşırı Orman Yangınlarını Önleme ve Bunlarla Mücadele Etme Çağrısı AB UFUK2020 TOPLUMSAL SORUNLARA ÇÖZÜMLER 26.01.2021Website
LC-GD-1-2-2020: İklime Nötr ve Sosyal Açıdan Yenilikçi Şehirlere Doğru AB UFUK2020 TOPLUMSAL SORUNLARA ÇÖZÜMLER 26.01.2021Website
LC-GD-1-3-2020: AB bölgeleri için İklime Dirençli İnovasyon Paketleri AB UFUK2020 TOPLUMSAL SORUNLARA ÇÖZÜMLER 26.01.2021Website
LC-GD-10-1-2020: Vatandaşların Müzakere Edilmesi ve Yeşil Anlaşmaya Katılım için Avrupa Kapasiteleri AB UFUK2020 TOPLUMSAL SORUNLARA ÇÖZÜMLER 26.01.2021Website
LC-GD-10-2-2020: Yeşil Düzen için Davranışsal, Sosyal ve Kültürel Değişim AB UFUK2020 TOPLUMSAL SORUNLARA ÇÖZÜMLER 26.01.2021Website
LC-GD-10-3-2020: Eğitim, Vatandaş Bilimi, Gözlem Girişimleri ve Sivil Katılım Yoluyla Vatandaşların İklim Değişikliği, Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevrenin Korunması için Harekete Geçmesine Olanak Sağlamak AB UFUK2020 TOPLUMSAL SORUNLARA ÇÖZÜMLER 26.01.2021Website
LC-GD-2-2-2020: Yenilenebilir Enerjiler ve Ticari / Endüstriyel Uygulamalar Arasındaki Bağı Yükselten 100 MW'lık Bir Elektrolizör Geliştirin ve Gösterin AB UFUK2020 TOPLUMSAL SORUNLARA ÇÖZÜMLER 26.01.2021Website
LC-GD-2-3-2020: Afrika ile Yeşil Geçiş ve Enerjiye Erişim Ortaklığının Hızlandırılması AB UFUK2020 TOPLUMSAL SORUNLARA ÇÖZÜMLER 26.01.2021Website
LC-GD-3-1-2020: İklim Değişikliğiyle Mücadele için Endüstriyel Karbon Döngüsünün Kapatılması - Fosil Kaynaklara Sürdürülebilir Alternatifler için Katalitik Yolların Endüstriyel Fizibilitesi AB UFUK2020 TOPLUMSAL SORUNLARA ÇÖZÜMLER 26.01.2021Website
LC-GD-3-2-2020: Döngüsel Ekonominin Bölgesel Yayılımı için Sistemik Çözümlerin Gösterilmesi AB UFUK2020 TOPLUMSAL SORUNLARA ÇÖZÜMLER 26.01.2021Website
LC-GD-4-1-2020: Enerji ve Kaynakları Verimli Bir Şekilde İnşa Etme ve Yenileme AB UFUK2020 TOPLUMSAL SORUNLARA ÇÖZÜMLER 26.01.2021Website
LC-GD-5-1-2020: Sürdürülebilir ve Akıllı Mobilite için Çok Modlu Merkezler Olarak Yeşil Havalimanları ve Limanlar AB UFUK2020 TOPLUMSAL SORUNLARA ÇÖZÜMLER 26.01.2021Website
LC-GD-6-1-2020: Çiftlikten Çatala Stratejisini Destekleyen Sistemik Yeniliklerin Test Edilmesi ve Gösterilmesi AB UFUK2020 TOPLUMSAL SORUNLARA ÇÖZÜMLER 26.01.2021Website
LC-GD-7-1-2020: Biyoçeşitliliği ve Ekosistem Hizmetlerini Eski Haline Getirmek AB UFUK2020 TOPLUMSAL SORUNLARA ÇÖZÜMLER 26.01.2021Website
LC-GD-8-1-2020: Sağlığı, Çevreyi ve Doğal Kaynakları Kalıcı ve Hareketli Kimyasallardan Korumak için Yenilikçi, Sistemik Sıfır Kirlilik Çözümleri AB UFUK2020 TOPLUMSAL SORUNLARA ÇÖZÜMLER 26.01.2021Website
LC-GD-8-2-2020: Bilimden Kanıta Dayalı Politikalara Kadar Endüstriyel Kimyasallara ve İlaçlara Birleşik Maruziyetleri Ele Almak için Düzenleyici Bilimi Teşvik Etmek AB UFUK2020 TOPLUMSAL SORUNLARA ÇÖZÜMLER 26.01.2021Website
LC-GD-9-1-2020: Avrupa Yeşil Anlaşması Zorluklarını Ele Almak için Avrupa Araştırma Altyapıları Kapasiteleri ve Hizmetleri AB UFUK2020 TOPLUMSAL SORUNLARA ÇÖZÜMLER 26.01.2021Website
LC-GD-9-2-2020: Tüm Paydaşlar ve Vatandaşlar için İklim Uyumunu ve Azaltmayı Destekleyen Son Kullanıcı Ürünleri ve Hizmetleri Geliştirmek AB UFUK2020 TOPLUMSAL SORUNLARA ÇÖZÜMLER 26.01.2021Website
LC-GD-9-3-2020: Şeffaf ve Erişilebilir Denizler ve Okyanuslar: Okyanusun Dijital İkizine Doğru AB UFUK2020 TOPLUMSAL SORUNLARA ÇÖZÜMLER 26.01.2021Website
ABD Büyükelçiliği Hibe Programı DİĞER DİĞER 29.01.2021Website
Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanları Ödül Programı (BAGEP) 2021 Çağrısı AB DİĞER 29.01.2021Website
2567 TÜBİTAK ve MIGHT (Malezya) İkili İşbirliği Programı TÜBİTAK İKİLİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI 01.02.2021Website
Sunfuel-EICPrize-2021:EIC Horizon Prize for 'Fuel from the Sun: Artificial Photosynthesis' AB UFUK2020 TOPLUMSAL SORUNLARA ÇÖZÜMLER 03.02.2021Website
2522 TÜBİTAK – NRDIO (Macaristan) İkili İşbirliği Çağrısı TÜBİTAK İKİLİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI 12.02.2021Website
Epidemics-EICPrize-2020: EIC Horizon Ödülü 'Epidemiler için Erken Uyarı' AB UFUK2020 ENDÜSTRİYEL LİDERLİK 16.02.2021Website
ERA-Net “Yeşil Enerji Geçişi için Dijital Dönüşüm” Çağrısı TÜBİTAK UFUK2020 ENDÜSTRİYEL LİDERLİK 17.02.2021Website
ERA-Net “Yeşil Enerji Geçişi için Dijital Dönüşüm” Çağrısı TÜBİTAK UFUK2020 ENDÜSTRİYEL LİDERLİK 24.02.2021Website
ERA PerMed 2021 Yılı Çağrısı TÜBİTAK ERA-NET 04.03.2021Website
ERA-NET NEURON Cofund Projesi 2021 Ortak Uluslararası Çağrısı (JTC 2021) TÜBİTAK ERA-NET 09.03.2021Website
İSTKA 2021 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI ISTKA ISTKA 19.03.2021Website
ARDEB 1001 Programı Kapsamında “Deprem Araştırmaları” Başlıklı Özel Çağrı TÜBİTAK AKADEMİK 26.03.2021Website
MARTERA 2021 Yılı Çağrısı TÜBİTAK DİĞER 26.03.2021Website
TÜBİTAK-IRASME Çağrısı TÜBİTAK DİĞER 31.03.2021Website
Sunfuel-EICPrize-2021: 'Güneşten Yakıt: Yapay Fotosentez' için EIC Horizon Ödülü AB UFUK2020 TOPLUMSAL SORUNLARA ÇÖZÜMLER 05.05.2021Website
Space-EICPrize-2019: EIC Horizon Prize for 'European Low-Cost Space Launch' AB UFUK2020 ENDÜSTRİYEL LİDERLİK 01.06.2021Website
ERA PerMed 2021 Yılı Çağrısı TÜBİTAK ERA-NET 17.06.2021Website
SEA-EU JFS - bulaşıcı hastalıklar (COVID-19 ile ilgili araştırmalar dâhil olmak üzere) ve Nanoteknoloji AB DİĞER 15.11.2021Website