EIG CONCERT Japan 2020 Çağrısı

Avrupa ve Japonya arasında bilimsel ve teknolojik işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan bağımsız bir platform olan EIG CONCERT Japan 2020 Çağrısı  kapsamında, "Dirençli, Sağlam ve Güvenli Toplumlar için Bilgi ve İletişim Teknolojileri-BİT’’ başlıklı ortak işbirliği çağrısı açılmıştır. 

Çağrının Amaçları:

İlk afet müdahalesi ve kurtarma süreçleri dahil olmak üzere afet önleme ve hafifletme,

Nüfusun yaşlanması, kentleşme ve kırsal nüfusun azaltılması gibi yeni sosyal tasarım ve altyapı,

Kuantum sonrası dönemi de göz önünde bulundurarak, siber saldırıların önlenmesi ve bunlardan kurtarılması da dahil olmak üzere siber güvenlik,

Sahte haberlerin etkisi dahil olmak üzere dijital toplumda etik ve mahremiyet ilgili endişeler gibi sosyal konular,

Yapay zeka ve karar alma süreçlerinde ve daha geniş toplumdaki rolü,

Enerji, kaynak ve gıda güvenliği,

Donanımlara özgü esnek ve güvenli sistemler.

Başvuru Koşulları:

Proje sunacak uluslararası konsorsiyumun (çağrıya fon sağlayan ülkelerden olmak şartıyla) en az 2 Avrupalı ve 1 Japon ortaktan oluşması gerekmektedir. Bu asgari şartı sağlamak kaydıyla, istenirse çağrıda yer almayan ülkelerden ortaklar da kendi fonlarını karşılama taahhüdü ile konsorsiyuma dâhil edilebilir.

Proje Süresi: En fazla 36 ay

Proje Bütçesi: En fazla 720.000 TL

Uluslararası Başvuru için Son Tarih: 17.07.2020 

Ulusal Ön Başvuru Son Tarihi: 22.07.2020 

Başvuru için tıklayınız.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Share this post