Ufuk2020 Proje Yazım Eğitimi, Firma AB Destekleri Eğitimi ve Üniversite&Firmalara Yönelik Fikri Mülkiyet Hakları Eğitimleri

 

TÜBİTAK 1601 Programı kapsamında, 18 Aralık tarihinde Ufuk2020 Proje Yazım Eğitimi ile Firma AB Destekleri Eğitimi ve 19 Aralık tarihinde Üniversite ve Firmalara Yönelik Fikri Mülkiyet Hakları Eğitimi düzenledik. Ufuk2020 Proje Yazım Eğitiminde proje önerisi hazırlığı, proje başvuru formu inceleme ve hazırlığı, proje başvuru süreci, bütçe hazırlama ve değerlendirme kriterleri konuları anlatıldı ve başarılı proje örneklerine yer verildi, Firmalara yönelik AB destekleri eğitimi kapsamında EUREKA ve EUROSTARTS programları, TÜBİTAK 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı ve SME Instrument Programı anlatılırken, Fikri Mülkiyet Eğitimi kapsamında; Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakkı nedir, patent/FM tescil süreci, buluşa yönelik koruma stratejileri belirleme yöntemleri, yenilik ön araştırma uygulaması, patentin bölümleri ve açıklamaları, istem değerlendirmesi konularına anlatıldı.

Share this post