ÖzÜ TTO Sanayi için:

•       Sanayi Ar-Ge ihtiyaçlarının akademisyenlerin uzmanlık alanları ile eşleştirilmesi

•       Kontratlı proje geliştirme hizmetleri (İçerik, bütçe, sözleşme yönetimi, finansal destek)

•       ÜSİ projeleri fonlama hizmetleri (TEYDEB-1501, 1505, 1507, SanTez, H2020, SME Instrument, ARDEB 1007…vb.)

•       Fikri- Sınai Mülkiyet Hakları Yönetimi: Ortak patent araştırması, başvurusu, takibi

•       Proje yazım eğitimleri

•       Firmalara yönelik proje yazım, başvuru ve yürütme desteği

•       Ticarileştirme Süreçlerine destek olur.