2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği 2024 Yılı 2. Dönem Başvuruları

2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı 2024 yılı 2. dönem başvuruları açılmıştır.

 

Program kapsamında, ulusal ve uluslararası alanlarda bilime katkı sağlayacak gelişmeler ve çalışmalar hakkında bilgi edinilmesi, farklı disiplinlerden eğitici ve katılımcıların bir araya gelmesinin disiplinler arası ortak bilimsel çalışmalara altyapı oluşturması, katılımcıların çalışmalarının yönlendirilmesi, bilimsel gelişimlerine katkıda bulunulması, eğitim konularının çok boyutlu ve derinlemesine ele alınması amacıyla yurt içinde düzenlenen teorik/uygulamalı bilimsel eğitim etkinlikleri desteklenecektir.

 

Destek Verilecek Etkinlikler

  • Çağrı dönemlerinde desteklenen yüz yüze ya da çevrimiçi bilimsel eğitim etkinlikleri (kurs ve seminerler),
  • Kamu kurum ve kuruluşlarıyla yapılan protokoller kapsamında düzenlenen veya TÜBİTAK tarafından doğrudan desteklenen veya TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen yüz yüze ya da çevrimiçi bilimsel eğitim etkinlikleri (kurs ve seminerler)

 

 

Bütçe: 195 bin TL’ye kadar

 

Son Başvuru Tarihi: 28 Haziran 2024

 

Etkinlik Süresi: 7 günü geçemez

 

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.  

Başvuru için tıklayınız.