2509- TÜBİTAK-Fransa Dışişleri Bakanlığı İkili İşbirliği (Bosphorus) Programı

TÜBİTAK ile Fransa Dışişleri Bakanlığı arasında imzalanmış olan İşbirliği Protokolü çerçevesinde, 2022-2023 yıllarında desteklenmek üzere İkili İşbirliği (Bosphorus 2509) çağrısı açılmıştır.

Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türkiye'deki bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Fransa’daki araştırma kuruluşlarında çalışan araştırmacı(lar) ile "proje ortağı" olarak anlaşmaları gerekmektedir. Projeler TÜBİTAK 1071 programı kapsamında desteklenecek ve sadece Türkiye’deki proje ekibinin uluslararası seyahat, yayılım ve bursiyer giderleri karşılanacaktır.

Çağrı tüm araştırma alanlarına açık olacaktır.

Destek Miktarı: Maksimum 350.000 TL’dir. (Çağrı kapsamında PTI ve Kurum Hissesi verilmeyecektir.)

Destek Süresi: En fazla 24 ay

Son Başvuru Tarihi: 7 Haziran 2021

Çağrı ile ilgili detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Başvuru için tıklayınız.

Share this post