ADAPTİF ÇOKLU-GİRİŞ ÇOKLU-ÇIKIŞ OPTİK - DİK FREKANS BÖLMELİ ÇOĞULLAMA (O-OFDM) TABANLI GÖRÜNÜR IŞIK HABERLEŞMESİ

Bu buluş genel olarak görünür ışık iletişimi (Visible Light Communication- VLC) ve daha özel olarak çok girişli çoklu çıkış (Multi Input Multi Output- MIMO) dikgen frekans bölmeli çoğullama (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM) VLC ile ilgilidir.

Bu buluş, uyarlamalı VLC için, modülasyon büyüklüğü / sırası, çoklu girişli çok çıkışlı (MIMO) iletişim tekniklerinin türü ve konfigürasyonu gibi birkaç iletim parametresinin kanal koşullarına göre en uygun şekilde ayarlandığı yeni bir yöntem ve sistem sunmaktadır. Buluş, VLC sisteminin performansını bağlantı güvenilirliği ve veri hızı açısından önemli ölçüde artırmaktadır.

THS 3

Share this post