Ağlara Üyelik Desteği Duyuru Dokümanı Güncellendi

Ağlara Üyelik Desteği ile Avrupa Birliği Çerçeve Programları (ABÇP) kapsamında sunulan proje önerilerine dâhil olunması amacıyla ABÇP’nin önceliklerinin belirlenmesinde etkili olan ağlara üyeliğin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

2028-Ağlara Üyelik Desteği kapsamında desteklenen ağ listesi yılda iki kez güncellenmektedir. Destekten faydalanan başvuru sahiplerinin iletmiş olduğu faaliyet raporları ve paydaşlardan gelen taleplerin değerlendirilmesi sonucunda 65 ağ destek kapsamına alınmıştır. Güncellenen ağ listesine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Devam eden üyelik başvuruları için projeye dahil olma şartı güncellendi!

Ağlara Üyelik Desteği’nden faydalanarak başvuruya konu ağ üyeliklerinde en az 2 yılı tamamlayan ve üyelik devamı için yapılacak başvurularda, geçmiş üyelik faaliyetleri kapsamında son 2 yıl içerisinde Ufuk Avrupa Programı kapsamında en az eşik üstü puan almış bir projede yer alma şartı aranmaktadır. Dahil olunan projenin geçmiş 2028 kodlu başvurularda seçilen küme/alan kapsamında olması ve ağ faaliyetlerinin bir çıktısı olarak desteklenen projeye dahil olunduğunun bir bilgi/belge ile ispatlanması beklenmektedir.

Bahsi geçen düzenlemeler 2024 yılı üyeliklerine konu başvurular için geçerlidir.

 

 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

 

**Ağlara Üyelik Desteği sürekli başvuruya açıktır.

 

ÖzÜ TTO