ARDEB 1001 Programı Kapsamında “Deprem Araştırmaları” Başlıklı Özel Çağrı

TÜBİTAK ARDEB "1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı" kapsamında "Deprem Araştırmaları" başlıklı özel çağrı açılmıştır. Çağrıda ülkemizde kentleşme stratejileri, yerleşim kararları, inşaat modelleri, mimari tasarımlar ve planlamalarda bilim ve teknoloji tabanlı yöntem ve çalışmalardan azami şekilde faydalanılmasının yanı sıra depremin risk ve etkilerinin anlaşılmasına disiplinler arası ve/veya çok disiplinli araştırmalar ile katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Desteklenecek Temel/Uygulamalı Araştırma Projeleri Alanları ve çağrı detayları için lütfen tıklayınız.

Proje yürütücülerinin işbirliği halinde sunacakları araştırma projelerinin eşgüdümlü olarak yürütülmesini teşvik etmek amacıyla ek puan imkânı sağlanacaktır.

Eşgüdümlü başvuru yapılacak olması durumunda, “Eşgüdüm Planlama Formu”nun hazırlanması ve formun Proje Başvuru Sistemi (PBS)’nde “Ek Dosyalar” adımında yer alan ilgili alana yüklenmesi gerekmektedir.

Proje Süresi: En fazla 36 ay

Proje Bütçesi: En fazla 720.000 TL

Son Başvuru Tarihi: 26 Mart 2021

Başvuru yapmak için tıklayınız.

Share this post