Başarılı Proje Yürütücülerine Gelişme Raporu Muafiyet İmkânı Duyurusu

Araştırmacılarımızdan gelen talepler üzerine, Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yürütülen destek programları (1002 ve 3001 hariç) kapsamında;

  • Araştırmacıların ilgili destek programları kapsamında “Sonuçlandı” durumunda 3 adet projede yürütücü olarak görev almış olması
  • TÜBİTAK Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu (AYEK) tarafından yaptırım uygulanmamış olması
  • Daha önce ARDEB tarafından desteklenen yürütücüsü olduğu herhangi bir projenin iptal edilmemiş olması

 

Koşullarını sağlayan proje yürütücülerimizin mevcutta desteklenmekte olan ve ilerleyen dönemlerde desteklenmesine karar verilecek projelerinin izleme süreçlerinde, talep etmeleri halinde, bilimsel Gelişme Raporu alınmayacak, sadece Sonuç Raporu alınacaktır.

İlgili dönem transferlerinin yapılabilmesi için mali raporların iletilmesi gerekmektedir. Mali raporların gönderim süreçlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.