Bilgi Yönetimi Fonu

Bilgi Yönetimi Fonu, Bilgi Platformu ağının faaliyetlerini finansal olarak destekleme aracı olarak kurulmuştur. Küçük ölçek hibe programı ile yenilikçi ve deneysel çalışmalar içeren proje önerileri desteklenmektedir. Desteklerin amacı, Güvenlik ve Hukukun Üstünlüğü (SRoL) üst başlığında özellikle Kırılgan ve Çatışmadan Etkilenen Ortamlar (FCAS) alanlarındaki fikir ve kanıtları çeşitlendirmektir.

Tematik Başlık: Asimetrik Güç ve Ortaklıklar

Proje amaçlarını özelleştirmek amacıyla kullanılabilecek alt temalar aşağıda yer almaktadır:

  • Değişim ve Öğrenme Süreçleri
  • Politikanın İncelenmesi ve İyileştirilmesi
  • SRoL Politikalarını ve Programlarını Güçlendirmenin Diğer Yolları

Başvuru sahiplerinin Platformla kendi uzmanlık alanlarında etkileşim kurmaları için tema konuları mümkün olduğunca geniş bırakılmıştır.

Proje Süresi: 9 Ay

Proje Bütçesi: 20.000€

Son Başvuru Tarihi: 6 Eylül 2021

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Share this post