CORNET PROGRAMI 31. ÇAĞRISI

CORNET Programı 31. Çağrısı açılmıştır. Bu çağrı ile küçük ve orta büyüklükte işletmelerin (KOBİ) rekabet öncesi kapasitelerini artıracak ihtiyaçlarına yönelik kolektif projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Desteklenecek projelerin KOBİ ihtiyaçları doğrultusunda akademi ortağınca gerçekleştirilmesi, çıktıların ise birden fazla KOBİ’nin faydasına olması ve çıktıların yaygınlaştırılması beklenmektedir.

Proje konularının, belirli bir alandaki KOBİ’leri temsil eden ve KOBİ’lerin ihtiyaçlarını tespit edebilen bir KOBİ Şemsiye Kuruluşu tarafından şekillendirilmesi gerekmektedir. 

Katılımcı Ülkeler:  Almanya, Avusturya, Belçika, Brezilya, Hollanda, İsviçre, Kanada, Peru, Polonya ve Türkiye.

Uygun Konsorsiyum: Çağrı ile en az 2 üye ülkenin yer aldığı işbirliği projeleri desteklenebilecektir. Uluslararası başvuruda her ülkeden üçer paydaşın yer alması gerekmektedir. AR-GE ve inovasyon faaliyetlerini sürdürecek akademi ortağı, KOBİ şemsiye kuruluşu ve başvurularda en az 3 KOBİ’den oluşan bir kullanıcı grubu tanımlanmalıdır.  Ulusal başvurunun akademi ortağı tarafından yapılması zorunludur. 

Türkiye’den yapılan başvurular TÜBİTAK 1071 Programı kapsamında desteklenecektir. 

Proje Süresi: En fazla 24 ay

Proje Bütçesi: En fazla 1.000.000 TL (PTİ ve Kurum Hissesi hariç)

Son Başvuru Tarihi: 31 Mart 2021

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Uluslararası ortak başvuru için tıklayınız.

Ulusal başvuru için tıklayınız.

Share this post