Doç. Dr. Deniz Sert Jean Monnet Chair olarak desteklenmeye hak kazandı

Özyeğin Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Sert ‘’CHARM - Jean Monnet Chair of Migration and Mobility in Europe’’ isimli projesi ile 36 ay süre ile Jean Monnet Chair olarak desteklenmeye hak kazandı. Çatışma, zorunlu göç, uluslararası göç, düzensiz göç, ulus ötesi göç, sınır yönetimi ve sivil toplum konularında araştırma yapan Doç Dr. Sert, 36 ay sürecek CHARM projesi ile Avrupa’da Göç ve Hareketlilik konusunda ÖzÜ’de yeni bir ders tasarlayarak konu ile ilgili herhangi bir göç ve hareketlilik alanı üzerinde çalışan öğrenciler, araştırmacılar, akademisyenler, sivil toplum temsilcileri, politika yapıcılar ve diğer profesyonel ve uzman kuruluşlar için bir bilgi, ağ kurma ve tartışma platformu sağlamayı amaçlıyor. CHARM projesi kapsamında geliştirilecek olan ders, aynı zamanda atölye ve konferanslar ile katılımcılar arasında ağlar kurarak gelecekteki eğitim, araştırma ve tartışma faaliyetlerinde daha fazla iş birliğine olanak sağlayacak.

Jean Monnet Kürsü Başkanlığı (Jean Monnet Chair) akademisyenler için Avrupa Birliği çalışmaları konusunda uzmanlaşmış bir öğretme makamıdır. Yalnızca bir akademisyen Kürsü Başkanlığını elinde tutmakta ve akademik yıl başına en az 90 saat boyunca ders vermektedir.

Share this post