EÇEM, YEVDES Kapsamında Desteklenmeye Hak Kazandı

Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi (YEVDES); Türkiye’de daha az enerji-yoğun ve karbondan arındırılmış bir kamu sektörünün oluşturulması için belediye ve üniversitelere ait tesislerde, binalarda ve kampüslerde enerji verimli teknolojilerin gelişimi ve yenilebilir enerji üretiminin artırılmasını amaçlamaktadır. Yenilebilir enerji ve enerji verimliliğinde farkındalığı arttırmak hedefiyle, Avrupa Birliği’nin etkin kaynak kullanımı ilkeleri doğrultusunda, enerji verimliliğini ve yenilenebilir enerji yatırımlarını desteklemektir.

 

YEVDES Projesi Dördüncü Bileşeni altında üniversitemiz Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi (EÇEM) tarafından farklı kurumlara çalışma ziyareti gerçekleştirmek amacıyla sunulan “YEVDES Projesi Kapsamında Uluslararası Çalışma Ziyareti Desteği Başvurusu” kabul edilmiştir. Başarıları için proje yürütücü Prof. Dr. M. Pınar Mengüç, Dr. Öğr. Üyesi Göktürk Poyrazoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Selenga GürmenDr. Cem Keskin ve Nil Kutlar’dan oluşan proje ekibini tebrik ederiz.

 

Share this post