Endüstriyel İlişkiler Alanında Uzmanlığın Geliştirilmesi Çağrısı

AB üye ve aday ülkelerde endüstriyel benzerlik ve farklılıkların karşılaştırılmasının teşvik edilmesi ve Avrupa’daki endüstriyel ilişki yapılarının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla AB Komisyonu tarafından oluşturulan Social Prerogative and Specific Competencies Lines (SOCPL) programı kapsamında “Endüstriyel İlişkiler Alanında Uzmanlığın Geliştirilmesi” çağrısı yayınlanmıştır.

Tekliflerin, Avrupa Birliği’nin İşleyişine İlişkin Antlaşma’nın 154. Maddesi doğrultusunda, AB üye ve aday ülkeler arasında sektörler arası ve sektörel düzeyde sosyal diyaloğun geliştirilmesine katkı sağlaması beklenmektedir.

Çağrının Amacı: 

  • Farklı düzeylerde sosyal diyaloğu da içeren endüstriyel ilişkilerin rolü ve katkısının arttırılması,
  • Özellikle toplu sözleşmeleri içeren sosyal diyaloğun istihdam ve işte karşılaşılan zorluklara göre uyarlanması,
  • Avrupa Birliği’nde çalışan tüm işçilerin yeterli asgari ücretle çalışmasını temin etmeyi de içeren farklı seviye ve bölgelerde toplu sözleşmenin işlevselliği ve etkilerinin analiz edilmesi ve arttırılması. 

Uygun Faaliyetler:

  • Endüstriyel ilişkiler alanında analiz ve araştırma yapılması,
  • Avrupa’da endüstriyel yapıların gelişmesi ve güçlendirilmesine katkıda bulunmak amacıyla aktif olarak çalışan taraflar arasında bilgi ve deneyim alışverişinin sağlanması,
  • Edinilen bulguların yayın, toplantı seminer ve eğitimlerde yaygınlaştırılması için faaliyetler.

Çağrıya AB üye ülkeleri ile Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Türkiye’deki kar amacı gütmeye tüzel kişiliklerden (üniversiteler, araştırma kurumları, STK’lar, kamu kurumları ve uluslararası organizasyonlar) oluşacak bir konsorsiyum ile başvurulabilir. 

Proje Bütçesi: 150.000- 650.000 EUR

Proje Süresi: 12-24 ay

Son Başvuru Tarihi: 15 Temmuz 2021

Çağrı metni için tıklayınız.

Ayrıntılı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

 

Share this post