ERA-MIN3 2021 Yılı Çağrısı

ERA-MIN3 (Sürdürülebilir Kalkınma ve Döngüsel Ekonomi İçin Ham Maddeler ) projesi, Ufuk2020 Programı alt alanlarından “İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Ham Maddeler Alanı” kapsamında desteklenmekte olan bir ERA-Net Cofund projesidir. ERA-MIN3 projesi kapsamında açılan 2021 çağrısının konusu; yakıt ve gıda ham maddeleri hariç olmak üzere, metalik minerallerinşaat malzemeleri ve endüstriyel minerallere yönelik ihtiyaç odaklı araştırmalardır. 

Odak Alanlar

  • Arama ve çıkarma faaliyetlerinden ham maddelerin temini (birincil kaynaklar)
  • Döngüsel dizayn
  • İşleme, üretim ve yeniden imalat
  • Kullanım ömrü sona eren ürünlerin geri kazanımı (ikincil kaynaklar)
  • Ortak kesişen alanlar

Kimler Başvurabilir:

  •  Üniversiteler
  •  Araştırma Merkezleri
  •  Kamu Kurum ve Kuruluşları
  •  Özel Kuruluşlar

Uygun Konsorsiyum:  Katılımcı ülkeler arasından en az 3 farklı ülkeden en az 3 ortak (en az 2 ortağın AB Üye ve Asosiye Ülkelerden olmak üzere) ortak içermesi gerekmektedir. 

Katılımcı Ülkeler: Belçika, Bulgaristan, Finlandiya, Estonya, Fransa, İrlanda, Çekya, Almanya, İtalya, Polonya, Portekiz, İspanya, Slovakya, Slovenya, İsveç, Romanya, Kanada, Güney Afrika ve Türkiye.  

Türkiye’den yapılan başvurular TÜBİTAK 1071 Programı kapsamında desteklenecektir. 

Proje Süresi: En fazla 36 ay

Proje Bütçesi: En fazla 720.000 TL (PTİ ve Kurum Hissesi hariç)

Uluslararası Proje Önerileri için Son Başvuru Tarihi: 1 Nisan 2021 

Ulusal Proje Önerileri için Son Başvuru Tarihi: 15 Nisan 2021 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Başvuru için tıklayınız.

Share this post