ERA-NET NEURON Cofund Projesi 2020 Ortak Uluslararası Çağrısı (JTC 2020) Açıldı

ERA-NET NEURON projesi projesi Ufuk 2020 alt alanlarından "Sağlık, Demografik Değişim ve Refah" kapsamında desteklenmekte olan ve TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı bir projedir. ERA-NET NEURON projesinin ana amacı, partner ülkelerde yürütülen sinirbilim, nöroloji ve psikiyatri alanlarında ulusal ve bölgesel araştırma programlarının yakın ve sürdürülebilir bir şekilde bağlanmasına ve uyumlaştırılmasına yardım etmektir.

Proje Alanları:
-Duyusal bozuklukların patogenezi ve etiyolojisine yönelik temel araştırma.
-Duyusal bozukluklar için önleme, tanı, hasta sınıflandırması, tedavi ve / veya rehabilitasyon için yeni stratejiler geliştirmek için yapılan klinik araştırma.

NEURON finansman kuruluşları özellikle temel ve klinik yaklaşımları birleştiren çok disiplinli çalışma ve translasyonel araştırma önerilerini teşvik etmek istemektedir. Mevcut çağrı bağlamında, klinisyenlerin konsorsiyumlarda temel sinirbilimcilerle işbirliği yapması teşvik edilmektedir.

Proje Süresi: En fazla 36 ay

Proje Bütçesi: En fazla 720.000 TL

1.aşama önerilerin Ortak Çağrı Sekretaryasına sunulması için son tarih: 10 Mart 2020

1. aşama önerilerin TÜBİTAK Proje Başvuru Sistemine (https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) sunulması için son tarih: 13 Mart 2020

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sorularınız için tto@ozyegin.edu.tr adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Share this post