EuroHPC Ortak Girişimi Proje Çağrısı Duyurusu

EuroHPC Ortak Girişimi tarafından 2019 yılında araştırma ve yenilik alanında “Büyük Ölçekli Teknolojiler ve Uygulamalara Doğru” (H2020-JTI-EuroHPC-2019-1) ana başlıklı ortak proje çağrısı açılmıştır. Bu çağrı kapsamında desteklenecek projeler ile EuroHPC tarafından sağlanacak yüksek performans hesaplama yeteneklerinin kullanılması amaçlanmaktadır.

 

Destek sağlanacak projelerin: 

  • Kavram geliştirme, 
  • Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü, 
  • Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuvar ve benzeri çalışmalar,
  • Tasarım, tasarım uygulama ve tasarım doğrulama çalışmaları, 
  • Prototip üretimi, 
  • Pilot tesisin kurulması, 
  • Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması, 
  • Satış sonrasında ürün tasarımından kaynaklanan sorunların çözümü faaliyetleri aşamalarından tamamını veya bir kısmını içermesi beklenir.

 

Başvuru Koşulları: Proje sunacak uluslararası konsorsiyumun, en az 3 farklı Avrupa Birliği üye ülke veya asosiye ülkelere ait 3 farklı kurum/kuruluştan oluşması gerekmektedir.

 

Proje Bütçesi: 720.000 tl

 

Proje Süresi: En fazla 36 ay

 

“Funding and Tenders Portal” üzerinden yapılacak başvuru (FPP) son tarihi: 14/01/2020

 

TÜBİTAK PBS üzerinden yapılacak ulusal başvuru son tarihi (E-imza son tarihi): 21/01/2020

 

Çağrı ve uluslararası başvuru koşullarına ilişkin detaylı bilgiye ortak çağrı sekretaryasının internet sayfasından; ulusal başvuru kurallarına buradan ulaşabilirsiniz.

 

Sorularınız için tto@ozyegin.edu.tr adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Share this post