GEOTHERMICA ve EN SGplusRegSys (JPP SES) Ortak Çağrısı

Araştırma, geliştirme, demonstrasyon ve yenilik yoluyla iklim-nötr ısıtma ve soğutma çözümlerine geçişin hızlandırılmasının amaçlandığı GEOTHERMICA ve EN SGplusRegSys (JPP SES) ortak çağrısı açılmıştır. 

Tematik Alanlar:

  • Yeraltı iklim-nötr sıcak ve soğuk kaynaklar: Sığ ve derin yer altı kaynaklarından elde edilen jeotermal enerji
  • Yerüstü sıcak ve soğuk kaynaklar: Termal güneş kaynakları, yerel ve bölgesel atık kaynaklar, ısıl enerji amaçlı yoğunlaştırılmış güneş teknolojileri, ortam ısısı, yüzey suları vb.
  • Isıl depolama: Yüksek ölçekte mevsimsel yeraltı ısıl depolaması, küçük ölçekli saat-gün ısıl depolama, arz talep dengesi gözeten akıllı sistemler vb.
  • Isıtma ve/veya soğutma şebekeleri, dönüşüm ve entegrasyon: Yenilenebilir enerji kaynaklarının entegrasyonu, ısı pompaları, akıllı entegrasyon vb.
  • Son kullanıcı sistemleri: Ev ve bina gibi son kullanıcı sistemlerindeki dağıtım sistemleri

Uygun Konsorsiyum: Üniversitelerin, kamu kurumlarının, STK’ların ve firmaların katılabileceği çağrı içinoluşturulacak konsorsiyumların en az iki farklı ülkeden en az üç kuruluş içermesi gerekmektedir. 

Katılımcı Ülkeler: Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya, Belçika, Danimarka, Hollanda, İrlanda, İskoçya, İsrail, İsveç, İsviçre, İzlanda, Macaristan ve Norveç.

Proje Bütçesi: En fazla 2 Milyon TL

Son Başvuru Tarihi: 4 Ekim 2021 (İlk aşama başvurusu için)

 

Çağrı ile ilgili detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Share this post