İSTKA 2021 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ İLANI

İstanbul Kalkınma Ajansı, 2021 Yılı Mali Destek Programları (Yenilikçi İstanbul, Çocuklar ve Gençler, Girişimcilik, Yaratıcı Endüstriler) kapsamında yapılacak başvuruların teknik ve mali değerlendirmesini yapmak üzere bağımsız değerlendiriciler görevlendirilecektir.

Bağımsız Değerlendiricilerde Aranacak Nitelikler:

Bağımsız Değerlendiricilerin en az lisans mezunu olmaları ve başvuruda bulunmak istedikleri program önceliği ile ilgili en az 5 yıllık tecrübeye sahip olmaları gerekmektedir. 

Bir bağımsız değerlendirici, bir proje teklif çağrısı döneminde toplamda en fazla 25 (yirmi beş) proje teklifi, bir günde ise projenin niteliğine ve kapsamına göre en fazla 3 (üç) proje teklifi değerlendirebilir.

Ücret: Proje başına 639 TL (brüt) 

Son Başvuru Tarihi: 5 Mart 2021 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Başvuru için tıklayınız.