İsveç İstanbul Başkonsolosluğu 2022 Yılı Proje Başvuru Çağrısı

Türk-İsveç İş Birliği Birimi 2001 yılından beri iki ülke arasındaki iş birliklerini güçlendirme amacıyla faaliyet göstermektedir.  Türk-İsveç İş Birliği Birimi, İsveç’in Doğu Avrupa, Batı Balkanlar ve Türkiye ile olan reform iş birliğinin sonuç odaklı stratejisi (2014-20) uyumlu projeleri desteklemektedir.

2022 yılı için hedeflenen proje konu başlıkları:

  • İnsan hakları, özellikle ifade özgürlüğü ve demokratik katılım ve hesap verebilirliği ilerletmek için imkan sunan çalışmalar.
  • Kadınların ve kız çocukların her düzeyde ve her alanda karar alma süreçlerine katılımını ve etkisini arttırmak ve seslerini duyurabilecekleri ortamlar sunmak.
  • Sosyal kutuplaşma ve ayrımcılığa karşı çoğulcu bir sivil toplumu güçlendiren çalışmalar.
  • Gençlerin demokratik katılımı için fırsatlar yaratmak.
  • İşyerinde işçi haklarının ve insan haklarının güçlendirilmek.

Başvuru Koşulları: Sivil toplum kuruluşları,  üniversiteler ve kamu kurumları başvuru yapabilir.

Son Başvuru Tarihi: 1 Eylül 2021

Proje Süresi: En fazla 12 ay

Proje Bütçesi: Ortalama 300.000- 500.000 TL (Gerekli olması halinde daha fazla bütçe talep edilebilmektedir.) 

Başvuru formu için lütfen tıklayınız.

Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. 

Share this post