İsveç İstanbul Başkonsolosluğu Proje Başvuru Çağrısı

Türk-İsveç İş Birliği Birimi 2001 yılından beri iki ülke arasındaki iş birliklerini güçlendirme amacıyla faaliyet göstermektedir. İstanbul İsveç Sarayı’nda yer alan Birimin misyonu tüm Türkiye’yi kapsayan projeleri sivil toplum örgütleri ile iş birliği kurarak desteklemek ve kamusal tartışma alanı sağlamaktır.  Birimin faaliyetleri, İsveç’in Doğu Avrupa, Batı Balkanlar ve Türkiye ile olan reform iş birliğinin sonuç odaklı stratejisiyle (2014-2020) yönlendirilmektedir. Stratejiye  buradan ulaşabilirsiniz.

2021 yılı için hedeflenen proje konu başlıkları:

İnsan hakları, özellikle ifade özgürlüğü ve demokratik katılım ve hesap verebilirliği ilerletmek için imkan sunan çalışmalar.Kadınların ve kız çocukların her düzeyde ve her alanda karar alma süreçlerine katılımını ve etkisini arttırmak ve seslerini duyurabilecekleri ortamlar sunmak.Sosyal kutuplaşma ve ayrımcılığa karşı çoğulcu bir sivil toplumu güçlendiren çalışmalar.

Başvuru Koşulları: Sivil toplum kuruluşları, vakıflar, dernekler, düşünce kuruluşları, akademik, siyasi, kültürel ve devlet kurum ve kuruluşları başvuru yapabilir. Bireysel ve şirket başvuruları kabul edilmemektedir.

Dikkat edilecek Hususlar:

  • Sadece İngilizce olarak yapılan proje başvurular kabul edilecektir.
  • Başvuru formunda belirtilen ek belgeler başvuru ile birlikte teslim edilmelidir.
  • Proje başvuru formuna ek olarak projenizi detaylıca anlatan bir metin göndermeniz önemle rica edilir.
  • Bütçe Türk Lirası olarak hazırlanmalıdır.
  • Doldurulan form normal posta yolu ile İsveç İstanbul Başkonsolosluğu’na iletilmelidir.
  • Başvuru yetkili kişi tarafından imzalanmalıdır. Türk-İsveç İş Birliği Birimine geç yapılan, eksik gelen,   e-posta veya faks yolu ile gönderilen başvurular kabul edilmeyecektir.

Son Başvuru Tarihi: 21 Eylül 2020

Başvuru formu için lütfen tıklayınız.

Sorularınız için tto@ozyegin.edu.tr adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Share this post