Küme 2: Kültür, Yaratıcılık ve Kapsayıcı Toplumlar 2021 Yılı Çağrıları

Ufuk Avrupa (Horizon Europe) Küresel Sorunlar ve Endüstriyel Rekabet Çözümler bileşeni altında yer alan Küme 2: Kültür, Yaratıcılık ve Kapsayıcı Toplumlar 2021 yılı çağrıları açılmıştır.  

Kümenin temel hedefleri;

  • Demokratik yönetişimi ve vatandaş katılımının artırılması, 
  • Kültürel mirasın korunması ve tanıtılması, 
  • Çok yönlü sosyal, ekonomik, teknolojik ve kültürel dönüşümlere yanıt verilmesi ve bunların şekillendirilmesi, 
  • Avrupa’nın sosyal ve beşeri bilimler alanlarında uzmanlığının harekete geçirilmesi,
  • Sosyal olarak adil ve kapsayıcı bir Avrupa iyileşmesi için kanıta dayalı politika seçenekleri geliştirilmesidir.

Kümenin 2021 yılı bütçesi: Yaklaşık 160 Milyon Avro 

Çağrıların Son Başvuru Tarihi: 7 Ekim 2021 

Detaylı bilgi almak için tıklayınız. 

Share this post