Küme 3: Toplum için Sivil Güvenlik 2021 Yılı Çağrıları

Ufuk Avrupa (Horizon Europe) Küresel Sorunlar ve Endüstriyel Rekabet Çözümler bileşeni altında yer alan Küme 3: Toplum için Sivil Güvenlik 2021 yılı çağrıları açılmıştır.  Kümenin temel hedefi, siber güvenlik ve afet riskini azaltma ve direnç dahil olmak üzere güvenlikle ilgili AB politika önceliklerini desteklemektir.

Desteklenecek Hedefler:

  • Suç ve terör ile mücadele
  • Sınır yönetimi
  • Altyapıların korunması
  • Siber güvenliğin artırılması
  • Afete dayanıklı toplumlar
  • Güvenlik araştırma ve inovasyon faaliyetlerine destek verilmesi

Kümenin 2021 yılı bütçesi: Yaklaşık 220 Milyon Avro

Çağrıların Son Başvuru Tarihi: 23 Kasım 2021

Detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Share this post