LeanLab 1.Dönem Kapanış Etkinliği Gerçekleşti

İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ve Özyeğin Üniversitesinin yürütücüsü olduğu LeanLab Akademiden Girişime Yenilikçi Dönüşüm Programımıza katılan kıymetli akademisyenler yedi hafta süren eğitim ve uygulama dönemini tamamladı.

4 Nisan 2019'da ÖzÜ-X binasında girişimci akademisyenler ile yatırımcıların buluştuğu LeanLab ilk dönem kapanış etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte girişimci akademisyenler program süresince edindikleri yetkinlik ve tecrübelerini etkinlik katılımcıları ile paylaştı, potansiyel yatırımcılara iş fikirlerini sunma fırsatına kavuştu. LeanLab kapanış etkinliğinde teknoloji tabanlı girişimciliğin gelişmesi ve bilginin ticarileşmesinde akademisyenler ile iş çevrelerinin sürekli etkileşiminin sağlanması gerekliliğine vurgu  yapıldı. Potansiyel yatırımcılar ile LeanLab programına katılan girişimci akademisyenler arasında görüşmeler devam ediyor. Akademisyen girişimciliğinde LeanLab etkisini canlı tutmak için ÖzÜ TTO çalışmalarına devam ediyor. Programın ikinci dönemi 24 Eylül 2019'da başlayacak.

Share this post