M-ERA.NET 2021 Yılı Çağrısı

M-ERA.NET 2021 çağrısının hedefi ileri malzeme mühendisliği ve teknolojileri konularındaaraştırma stratejilerinin eşgüdümünün sağlanması, mükemmelliyetin teşvik edilmesi ve  rekabetçiliğin arttırılmasıdır. 

Tematik Alanlar:

  • Malzeme Mühendisliği (İşleme, özellikler ve dayanıklılık) Konularında Modelleme Çalışmaları
  • Yenilikçi Yüzeyler, Kaplamalar ve Arayüzeyler
  • Yüksek Performanslı Kompozitler
  • Fonksiyonel Malzemeler
  • Sağlık Uygulamaları için İleri Malzeme Tabanlı Teknolojilere Yönelik Yeni Stratejiler
  • Eklemeli İmalat için Malzemeler

Uygun Konsorsiyum: Çağrıya katılan en az 2 farklı ülkeden (en az 2 AB üyesi veya asosiye ülke) en az 3 ortak olması gerekmektedir.

Katılımcı Ülkeler:  Belçika, Brazilya, Bulgaristan, Kanada, Hırvatistan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Macaristan, Izlanda, Israil, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Slovakya, Slovenya, Güney Afrika, Güney Kore, İspanya, İsveç, İsviçre, Tayland, Türkiye.

Türkiye’den yapılacak başvurular TÜBİTAK 1071 Programı kapsamında desteklenecektir. 

Destek Miktarı: En fazla 720.000 TL (PTI ve Kurum Hissesi hariç)

Destek Süresi: En fazla 36 ay

 1.aşama son başvuru tarihi: 15 Haziran 2021

1.aşama önerilerin TÜBİTAK Proje Başvuru Sistemine yüklenmesi için son tarih: 25 Haziran 2021 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Share this post