M-ERA.NET 2024 Yılı Çağrısı

M-ERA.NET 3 projesi 2024 çağrısı ileri malzeme mühendisliği alanındaki teknolojileri konularında ulusal araştırma stratejilerinin eşgüdümünün sağlanması, mükemmeliyetin teşvik edilmesi ve bu konudaki rekabetçiliğin arttırılması amacıyla aşağıda belirtilen alanlara yönelik olarak 05/03/2024 tarihi itibariyle açılmıştır:

 

  • Enerji Alanında Sürdürülebilir İleri Malzemeler
  • Yenilikçi Yüzeyler, Kaplamalar ve Arayüzeyler
  • Yüksek Performanslı Kompozitler
  • Fonksiyonel Malzemeler
  • Çevresel Zorlukları Adresleyen Malzemeler
  • Elektronik Malzemeler için Yeni Nesil Malzemeler

 

Uygun Konsorsiyum: Çağrıya katılan en az 3 farklı ülkeden (en az 2 AB üyesi veya asosiye ülke) en az 3 ortak olması gerekmektedir.

 

Partner bulmak için tıklayınız.

 

Türkiye’den yapılacak başvurular TÜBİTAK 1071 Programı kapsamında desteklenecektir.

 

Destek Miktarı: En fazla 100.000 € (PTI ve Kurum Hissesi hariç)

 

Destek Süresi: En fazla 36 ay

 

1. aşama uluslararası başvuru son tarihi: 14 Mayıs 2024

1.aşama ulusal başvuru son tarih: 31 Mayıs 2024 

 

Proje ekibinde yer alan yürütücüaraştırmacı ve danışmanlar ile proje ekibi dışındaki hak sahipleri ve tüm yürütücü/katılımcı kurum/kuruluş yetkilileri nitelikli e-imza sahibi olmalıdır. Yurtdışı araştırmacılar/danışmanlar e-imzadan muaftır.

 

TÜBİTAK Kuralları için tıklayınız.

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Başvuru için tıklayınız.